VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Sinh viên Thông Báo

Đăng ký hướng đề tài tốt nghiệp của sinh viên kỹ sư Điện tử viễn thông K55

Để việc phân công giảng viên hướng dẫn Thực tập tốt nghiệp và Đồ án tốt nghiệp cho sinh viên học chương trình đào tạo kỹ sư Điện tử Viễn thông K55 đươc hiệu quả, đáp ứng được tối đa nguyện vọng của sinh viên, Viện Điện tử- Viễn thông đề nghị sinh viên K55 điền vào form sau trước 16h ngày 29/12/2014:

https://docs.google.com/forms/d/1sPitIT8CkEyfEKyiFtmMYvmNluWxYuD9gNgNPXjr2oM/viewform