VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Sinh viên Thông Báo

Thông báo lịch thực tập cơ bản cho các lớp đăng ký bổ sung tại Trung tâm thực hành

Các bạn sinh viên đăng ký bổ sung lớp thực tập cơ bản (Tuần 15 đến tuần 19) tại Trung tâm thực hành - tầng 3 - 58 Lê Thanh Nghị, chú ý lịch học như sau:

1. Lớp buổi sáng học lý thuyết chung tại giảng đường 304. Thời gian: Thứ 2 ngày 17/11/2014 từ 8h00 đến 11h00

2. Lớp buổi chiều học lý thuyết chung tại giảng đường 304. Thời gian: Thứ 2 ngày 17/11/2014 từ 14h00 đến 17h00

3. Lịch học chi tiết các lớp thực hành dán tại bảng thông báo trung tâm.