VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Sinh viên Thông Báo

Thông báo buổi sinh hoạt công dân K58

THÔNG BÁO

(V/v tổ chức sinh hoạt công dân khóa 58)

 

Căn cứ vào kế hoạch đào tạo năm học 2014 – 2015 của viện Điện tử - Viễn thông, Ban Giám đốc viện yêu cầu các cán bộ lớp khóa 58 triển khai đến các thành viên trong lớp nội dung chương trình “Sinh hoạt công dân khóa 58 – viện Điện tử - Viễn thông”. Cụ thể như sau:

  • Thời gian: 17h30, thứ 4, ngày 01/10/2014

  • Địa điểm: Hội trường C2

  • Thành phần tham dự:

+ Đại diện các phòng, ban trực thuộc trường đại học Bách khoa Hà Nội (phòng đào tạo đại học, phòng CTTT – CTSV...)

+ Ban giám đốc viện Điện tử - Viễn thông

+ Các thầy cô được phân công là giáo viên chủ nhiệm các lớp khóa 58

+ Đại diện BCH Liên chi Đoàn viện Điện tử - Viễn thông

+ Sinh viên các lớp khóa 58 chương trình đại trà và chương trình đào tạo tài năng:

 

KT ĐT-TT 01 K58

KT ĐT-TT 06 K58

CN ĐT – TT 01 K58

KT ĐT-TT 02 K58

KT ĐT-TT 07 K58

CN ĐT – TT 01 K58

KT ĐT-TT 03 K58

KT ĐT-TT 08 K58

CTTT - Điện ĐT K58

KT ĐT-TT 04 K58

KT ĐT-TT 09 K58

CTTT - KTYS K58

KT ĐT-TT 05 K58

KT ĐT-TT 10 K58

KSTN - ĐTVT K58

 

+ Đại diện các nhà tài trợ (BKCAD, FPT, IPMAC...)

  • Nội dung chương trình:

+ Tổng kết kết quả học tập, NCKH, hoạt động phong trào đoàn thể năm học

2013 – 2014.

+ Giới thiệu về viện Điện tử - Viễn thông và các chuyên ngành đào tạo, chuẩn đầu ra, cơ hội nghề nghiêp.

+ Phân công giáo viên chủ nhiệm các lớp.

+ Cách thức giải quyết các thủ tục, giấy tờ.

+ Các thông tin mới về công tác sinh viên 2014 – 2015.

+ Giới thiệu về LCĐ viện ĐT – VT và các hoạt động lớn trong năm học 2014 – 2015.

+ Các thầy cô giải đáp thắc mắc của sinh viên.

+ Giao lưu với các đơn vị tài trợ.

+ Chương trình văn nghệ “Welcome to SET 2014”.

 

Lưu ý: Trong chương trình sẽ có phần điểm danh để đánh giá điểm rèn luyện và phê sổ Đoàn viên. Đề nghị cán bộ lớp nghiêm túc triển khai nội dung trên đến các thành viên trong lớp.

Xin trân trọng cảm ơn!

 

 

Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VP Viện.

VIỆN TRƯỞNG