VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Sinh viên Thông Báo

Thông báo Danh sách sinh viên đăng ký làm Project II tại trung tâm Đào tạo

Danh sách sinh viên đăng ký làm Project II tại trung tâm Đào tạo thực hành  các bạn download tại đây

Kế hoạch:

Thời gian: Tuần 8 (29/09/2014) đến Tuần 17 (06/12/2014)

Địa điểm: Tầng 3 – nhà T 58 Lê Thanh Nghị (các phòng thực tập của các thày hướng dẫn tương ứng).

Danh sách sinh viên được gửi kèm thèo tên thày hướng dẫn thực hành và số điện thoại tương ứng. Buổi đầu tiên sinh viên liên lạc với thày để biết phòng cụ thể.

Các phòng bố trí như sau:

302: Phòng thày Nguyễn Minh Đức

303: Phòng thày Vũ Hồng Vinh

307: Phòng thày Dương Thanh Phương

308: Phòng thày Vũ Sinh Thượng

309: Phòng thày Phan Văn Phương + Cô Lê Thanh Xuyến

310: Phòng thày Tào Văn Cường

311: Phòng thày Đặng Khánh Hoà

312: Phòng cô Nguyễn Xuân Lan và cô Lê Thị Yến.

Riêng sinh viên của thày Trần Hải Nam, Lê Văn Nam và Trần Ngọc Tuấn sẽ làm cùng với thày hướng dẫn của mình nên các em thông báo với các thày cô trung tâm được biết nhé.

Xin cám ơn!