VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Sinh viên Thông Báo

Thông báo kết quả phúc tra điểm thi kì 2013 3

THÔNG BÁO KẾT QUẢ PHÚC TRA ĐIỂM THI KỲ 2013 3

TT HỌ VÀ TÊN SV SHSV LỚP MÔN PHÚC TRA MÃ MÔN HỌC MÃ LỚP ĐIỂM ĐIỂM SAU PHÚC TRA GHI CHÚ
Giữa kỳ Cuối kỳ
1 Nguyễn Văn Ca 20101148 DT10K55 Điện tử tương tự 1 ET3230   48808 7 7  
2 Trần Trung Đức 20115528 CNDT2K56 Điện tử tương tự 1 ET3230   48808 5.5 5.5  
3 Nguyễn Danh Hiệu 20109274 CNDT1K55 Kỹ thuật phần mềm UD ET3260   48809 5.5 7 - 1.5 cho bạn chép bài

 

Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2014

VĂN PHÒNG VIỆN