VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Sinh viên Thông Báo

Thông báo về việc làm thẻ mới, làm lại, đổi thẻ sinh viên của Học kỳ I năm học 2014-2015

THÔNG BÁO

Về việc làm thẻ mới, làm lại, đổi thẻ sinh viên của Học kỳ I năm học 2014-2015


***

 

Để thuận lợi cho công tác quản lý sinh viên, đáp ứng nhu cầu làm thẻ sinh viên phục vụ học tập tại trường, Phòng CT Chính trị & CT Sinh viên tổ chức làm Thẻ sinh viên, làm lần 2, đổi thẻ bị mờ hỏng cho sinh viên (SV) các khoá trong toàn trường.

I. Đối tượng làm thẻ: 

 Sinh viên tất cả các hệ đào tạo chính qui, SV kỹ sư bằng 2, Cao đẳng liên kết.

II. Công việc của các Viện:

Sinh viên gặp các CB Quản ngành tại P.103 và P.104 Nhà C1 nộp tiền làm thẻ, lấy Phiếu xác nhận làm thẻ sinh viên

Sinh viên cầm Phiếu xác nhận đến chụp ảnh tài Phòng 217 Nhà C2 (gặp thầy Thụy hoặc thầy Hoàng Anh).

Lịch chụp ảnh: Sáng thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu hàng tuần (Từ 8h30 đến 11h00)

Sau khi chụp ảnh, sinh viên cầm Phiếu xác nhận đã chụp ảnh đến gặp các CB Quản ngành tại Phòng 103 và 104 Nhà C1 để tiếp tục làm thủ tục làm thẻ sinh viên.

III. Thời gian triển khai:

 Đợt 1:

 Thời hạn SV các lớp đăng ký tại CB Quản ngành Phòng CTCT&CTSV: Từ ngày 10/09 ÷ 30/09/2014

Đợt 2:

Thời hạn SV các lớp đăng ký tại CB Quản ngành Phòng CTCT&CTSV: Từ ngày 10/11 ÷ 01/12/2014

 IV. Chú ý:

SV mất thẻ lên làm lại được cấp Giấy chứng nhận tạm thời có dán ảnh (khi bị mất thẻ, cấp giữa hai lần làm thẻ SV) đăng ký tại Phòng CTCT&CTSV.

 PHÒNG CT CHÍNH TRỊ VÀ CT SINH VIÊN

 ----

Chi tiết Thông báo xem tại file đính kèm