VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Sinh viên Thông Báo

Thông báo về phân nhóm thực tập công nghiệp của sinh viên cử nhân K56

Các bạn sinh viên xem kế hoạch và danh sách phân nhóm thực tập công nghiệp của sinh viên cử nhân K56 tại đây.

Ngày thứ 2 15/09/2014 lúc 08h00 toàn bộ sinh viên sẽ sang công best online casino ty Hanel để bắt đầu thực tập. Thày Lê Quang Thắng, cô Vương Lan Nhi và thày Nguyễn Thanh Hải sẽ đưa sinh viên đi.

 

Văn phòng Viện