VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Sinh viên Thông Báo

Thông báo về đăng ký Thực tập cơ bản dành cho sinh viên K58 chưa đăng ký trên SIS

Sinh viên K58 đã đăng ký nhóm trên website của Viện nhưng chưa đăng ký được trên trang SIS đề nghị đăng ký vào form sau trước 16h ngày 19/9/2014.

 

https://docs.google.com/forms/d/1SxGEYaDnZ13nNzFFXK7LoTyg0Nl8imehIlMKeCO9avQ/viewform

 

 

Văn phòng Viện.