VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Sinh viên Thông Báo

Thông báo danh sách lớp sinh viên K58 đăng ký thực tập cơ bản

Văn phòng Viện thông báo danh sách sinh viên K58 đăng ký thực tập cơ bản theo các lớp D14-01, D14-02, D14-03 (Lớp D14-02 và D14-04 đăng ký ít nên đã được gộp chung lại).

Danh sách lớp có thể download tại đây.

 

Các em sinh viên chú ý:

 

1.      Những bạn nào chưa đăng ký thành công trên trang SIS thì danh sách đã được phân về các lớp sẽ không có hiệu lực.

2.      Thời gian học:

  • D14-01: 260 Sinh viên học vào buổi sáng các tuần 4, 6, 8, 12, 14 (08h00 ~ 11h00)
  • D14-02:  26 Sinh viên học vào buổi chiều các tuần 4, 6, 8, 12, 14 (14h00 ~ 17h00)
  • D14-03: 252 Sinh viên học vào buổi sáng các tuần 5, 7, 9, 13, 15 (08h00 ~ 11h00)

3.      Địa điểm học: Tầng 3 nhà T – 58 Lê Thanh Nghị, Phường Bách Khoa, Hà Nội (T-301 đến T-312)

4.      Lớp D14-01 và D14-02 sẽ bắt đầu học từ ngày thứ 4 03/09/2014 (tuần 4: có học bù cả ngày thứ 7 06/09 cho ngày nghỉ thứ 2 01/09). Trong đó: D14-01 sẽ học lý thuyết sáng thứ 4 tại phòng T-304 bắt đầu từ 08h00 ~ 11h00; D14-02 sẽ học lý thuyết chiều thứ 4 tại phòng T-304 bắt đầu từ 14h00 ~ 17h00.

5.      Lớp D14-03 sẽ bắt đầu học từ ngày thứ 2 08/09/2014 (tuần 5). Buổi đầu tiên sẽ học lý thuyết tại phòng T-304 từ 08h00 đến 11h00.

6.      Chú ý: Những bạn nào đã đăng ký thành công trên trang SIS mà chưa có tên trong danh sách các lớp thì sẽ đăng ký trực tiếp với các thày cô giáo hướng dẫn thực tập ở tầng 3 nhà T.

 

Văn phòng Viện.