VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Sinh viên

Hoạt động đoàn hội

Thông báo danh sách sinh viên không tham dự SHCD học kỳ 20161

Chú ý: Sinh viên không tham dự SHCD sẽ bị đánh giá xếp loại đoàn viên và đánh giá xếp loại rèn luyện cuối năm

 

 

Thông báo Đại hội thành lập chi Đoàn K60 Viện Điện tử Viễn thông

Thông báo triệu tập Sinh hoạt công dân K57, K58, K59 Viện ĐTVT

Danh sách sinh viên K60 không tham dự sinh hoạt công dân học kỳ 20161

Đặt biệt cảnh cáo, nhắc nhở lớp CTTT Điện - Điện tử K60

"Lớp Điện-Điện tử K60 trong chương trình SHCD I + Welcome to Set đã tự ý bỏ về trước khi chương trình kết thúc. Gây mất trật tự và ảnh hưởng tới chương trình đang diễn ra. Tuy nhiên lớp cũng đã tham gia một phần chương trình, đây cũng là lần đầu tiên nên LCĐ sẽ châm chước cho lớp một lần duy nhất và vẫn ghi nhận việc tham gia hoạt động của các em. Yêu cầu các em chú ý rút kinh nghiệm trong các chương trình lần sau để tránh ảnh hưởng tới chương trình cũng như quyền lợi của chính các em."

Một số thống kê sau buổi Sinh hoạt công dân:

+ Tỉ lệ tham gia SHCD I + WTS của K60 là 76,7 %

+ Hai lớp có tỉ lệ cao nhất là ĐT 10–K60 và KSTN K60 với tỉ lệ tham gia hơn 91%

+ Những lớp có tỉ lệ tham gia thấp nhất là 3 lớp thuộc khối cử nhân (CN1 K60, CN2 K60, CN3 K60)

Thông báo chương trình Sinh hoạt công dân K60 Viện ĐTVT học kỳ 20161

Chú ý: Yêu cầu sinh viên điền vào form đăng ký để khảo sát thông tin đoàn viên và điểm danh tại link sau https://goo.gl/o7l1kJ. Sinh viên hoàn thành trước khi tham dự buổi sinh hoạt công dân.

 

Các bài viết khác...