VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Sinh viên Hoạt động đoàn hội

Thông báo sơ đồ phòng họp tổ chức ĐHCĐ năm học 2016-2017