VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Sinh viên Hoạt động đoàn hội

Thông báo danh sách các sinh viên không tham gia Đại hội chi Đoàn và Tuần Sinh hoạt công dân K56, 57, 58, 59

Với các sinh viên không tham gia Đại hội chi Đoàn và Tuần Sinh hoạt công dân do Viện tổ chức, Viện sẽ có hình thức đánh giá điểm rèn luyện đối với các sinh viên không tham gia các buổi sinh hoạt bắt buộc vào cuối năm học.

K56

 

 

K57

 

 

K58

 

 

K59