VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Sinh viên Hoạt động đoàn hội

Thông báo chương trình sinh hoạt công dân sinh viên Viện Điện tử Viễn thông năm học 2015-2016

Thông báo triệu tập sinh viên K56, K57, K58, K59 các lớp + các lớp CTTT và KSTN thuộc Viện Điện tử Viễn thông.

Các bí thư và Giáo viên chủ nhiệm chú ý nhắc nhở các bạn tham gia đầy đủ. Liên chi đoàn sẽ phụ trách điểm danh các bạn tham gia và đánh giá vào điểm rèn luyện cuối năm. Điểm này sẽ ghi vào bảng điểm.

Kế hoạch chương trình sinh hoạt công dân K59 Viện Điện tử Viễn thông

 

Kế hoạch chương trình sinh hoạt công dân K56 K57 K58 Viện Điện tử Viễn thông