VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Sinh viên Hoạt động đoàn hội

Thông báo tuần sinh hoạt công dân & hội nghị học tốt sinh viên Viện Điện tử Viễn thông năm học 2014 - 2015

Căn cứ vào kế hoạch đào tạo năm học 2014 – 2015 của viện Điện tử - Viễn thông, Ban Giám đốc viện yêu cầu các cán bộ lớp khóa 55, 56, 57, 58 triển khai đến các thành viên trong lớp nội dung chương trình “Sinh hoạt công dân khóa 55, 56, 57, 58 – Viện Điện tử - Viễn thông”. Cụ thể như sau:

Thời gian: 8h00, thứ 7, ngày 28/03/2015

Địa điểm: Hội trường C2

Thành phần tham dự:

+ Ban lãnh đạo Viện và đại diện các phòng ban chức năng

+ Ban cố vấn học tập, các thầy cô giáo trưởng bô môn chuyên nghành

+ Các nhà tài trợ, đối tác của viện: VIETTEL, FPT

+ Sinh viên các lớp khóa 55, 56, 57, 58, sinh viên chương trình KSTN và CTTT

Nội dung chương trình:

+ Tổng kết kết quả học tập, NCKH học kỳ 1 năm học 2014 - 2015

+ Tổng kết hoạt động phong trào đoàn thể của LCĐ học kỳ 1 năm học 2014 - 2015

+ Trao thưởng cho sinh viên, cán bộ Đoàn có thành tích xuất sắc.

+ Phổ biến các quy chế mới về công tác sinh viên

+ Phát động kế hoạch và cách thức tham gia "Tuần lễ sinh viên nghiên cứu khoa học" lần thứ 36 năm học 2014 - 2015

+ Giới thiệu các LAB và định hướng nghiên cứu khoa học dành cho sinh viên

+ Doanh nghiệp nói về xu hướng công nghệ, cơ hội việc làm và yêu cầu tuyển dụng với các vị trí

+ Trao đổi các vấn đề liên quan đến nghiên cứu khoa học

Lưu ý: Trong chương trình sẽ có phần điểm danh để đánh giá điểm rèn luyện và phê sổ Đoàn viên. Đề nghị cán bộ lớp nghiêm túc triển khai nội dung trên đến các thành viên trong lớp.

Xin trân trọng cảm ơn!

           VIỆN TRƯỞNG

VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

PGS.TS Nguyễn Hữu Thanh