VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Sinh viên

Học bổng - Việc làm

Thông tin bổ sung chương trình học bổng tài năng Samsung STP năm 2013-2014

 

-  Các bạn sinh viên năm thứ 3 theo học chương trình 4 năm cũng được tham dự chương trình học bổng này (năm sau tốt nghiệp).

- Nếu các bạn sinh viên không pass chương trình STP vẫn có thể tham gia chương trình tuyển dụng khác của Samsung (nếu thỏa mãn các điều kiện tuyển dụng tại thời điểm đó)

 

Văn phòng Viện

 

Chương trình hội thảo giới thiệu về học bổng tài năng Samsung STP năm học 2013-2014 và Application form

Mời các bạn sinh viên tham gia chương trình hội thảo giới thiệu về học bổng tài năng Samsung STP năm 2013-2014.

-       Thời gian:            09:00 thứ 3, ngày 07/05/2013

-       Địa điểm:              Hội trường C2, ĐHBK HN

Chi tiết thông tin về hội thảo và Application form xem tại đây.

 

Văn Phòng Viện 

 

 

 

 

Các bài viết khác...