VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Sinh viên Học bổng- Việc làm

Thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ học bổng Viettel - VT Core

1. Giá trị học bổng: 50 triệu VND/suất.

     Số lượng: 25 suất (ĐTVT:10 suất, CNTT: 10 suất, Cơ khí: 05 suất)

2. Đối tượng: SV năm cuối thuộc các ngành ĐTVT, CNTT và Cơ khí.

3. Điều kiện:

+ Điểm CPA tính đến hết tháng 09/2014 là từ 3.0 trở lên với ngành ĐTVT và CNTT, từ 2.8 trở lên với ngành Cơ khí.

+ SV phải cam kết làm việc cho Tập đoàn Viettel sau khi ra trường.

4. Hồ sơ gồm:

+ Bảng điểm CPA tính trung bình tích lũy có xác nhận của nhà trường.

+ Đơn xin học bổng theo mẫu

5. Hạn cuối cùng nhận hồ sơ: Ngày 07/11/2014.

6. Địa điểm: Phòng 103 - C1 (Bàn 3)