VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Sinh viên

Dịch vụ trực tuyến

Để sử dụng các dịch vụ trực tuyến, yêu cầu sinh viên phải sử dụng Email do trường cung cấp. Trong trường hợp sinh viên quên thông tin về tài khoản email do trường cấp click vào đây để xem hướng dẫn khôi phục lại tài khoản.

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN

1. Đề nghị cấp giấy chứng nhận sinh viên (dùng để giao dịch với các cơ quan ngoài trường)

2. Đề nghị cấp giấy giới thiệu (dùng để xin đi thực tập kỹ thuật, thực tập công nghiệp, thực tập tốt nghiệp)

3. Đề nghị in sao bảng điểm

4. Đề nghị đăng ký vào lớp đã đầy

5. Đề nghị cấp giấy chứng nhận dự kiến thời gian tốt nghiệp, giấy chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo

6. Đề nghị cấp các loại giấy tờ khác

 


 

1. ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN SINH VIÊN

Bước 1: Sinh viên đăng nhập vào trang web: http://giaovu.vst.edu.vn/ và làm theo hướng dẫn

Bước 2: 15h00 ngày kế tiếp sau khi gửi đề nghị, sinh viên mang theo thẻ sinh viên đến Văn phòng Viện ĐTVT tại C9-405 để nhận giấy chứng nhận tại Bàn số 2.

 


 

2. ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY GIỚI THIỆU

Bước 1: Sinh viên đăng nhập vào trang web: http://giaovu.vst.edu.vn/ và làm theo hướng dẫn

Bước 2: 15h00 ngày kế tiếp sau khi gửi đề nghị, sinh viên mang theo thẻ sinh viên đến Văn phòng Viện ĐTVT tại C9-405 để nhận giấy chứng nhận tại Bàn số 2.

 


 

3. ĐỀ NGHỊ IN SAO BẢNG ĐIỂM

Bước 1: Sinh viên đăng nhập vào trang web: http://giaovu.vst.edu.vn/ và làm theo hướng dẫn

Bước 2: Sau 2 ngày làm việc kể từ ngày gửi đề nghị, sinh viên mang theo thẻ sinh viên và lệ phí in sao bảng điểm đến Văn phòng Viện ĐTVT tại C9-405 để nhận bảng điểm in sao tại Bàn số 2. 

 


 

4. ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ VÀO LỚP ĐÃ ĐẤY

Dịch vụ này chỉ nhận đơn bắt đầu từ ngày 10/1/2018 đến hết đợt đăng ký điều chỉnh.

Chú ý: Dịch vụ này chỉ dành cho các lớp có mã ET, các mã khác sinh viên liên hệ với Khoa/Viện phụ trách học phần.

Các bạn sinh viên chú ý, trước khi sử dụng dịch vụ này các bạn tự thay đổi thời khóa biểu để có thể đăng ký được tối đa học phần cần đăng ký. Hạn gửi đơn đăng ký là ít nhất 1 ngày trước khi kết thúc đợt đăng ký điều chỉnh theo lịch của phòng đào tạo đại học.

Bước 1: Sinh viên tải form tại đây (file Don de nghi mo rong lop_online.doc) và điền đầy đủ thông tin vào form

Bước 2: Sinh viên xóa dòng đăng ký hết chỗ trên account SIS bằng cách chọn học phần đã đăng ký với trạng thái hết chỗ rồi chọn xóa đăng ký sau đó chọn gửi đăng ký để khẳng định việc xóa. Sinh viên log out rồi log in lại để kiểm tra chắc chắn không còn dòng đăng ký hết chỗ nữa.

Bước 3: Soạn email sử dụng account email mà trường đã cấp cho sinh viên với các thông tin sau:

Subject: [MRL] Ho và ten sinh vien - Khóa

Nội dung:

        Kính gửi Văn phòng Viện ĐTVT,

       

        Em xin kính gửi Quý Văn phòng đơn đề nghị đăng ký vào lớp đã đầy trong file gửi kèm. Kính đề nghị Quý Văn phòng xem xét đăng ký lớp giúp em.

        Em xin trân trọng cảm ơn.

        Sinh viên

       

Ghi đầy đủ họ tên

       

Bước 4: Đính kèm form điền ở bước 1 vào email và gửi tới hòm thư: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Bước 5: Sinh viên đợi phản hồi kết quả qua email trong thời gian tối đa 5 ngày làm việc kể từ ngày gửi đề nghị.

 


 

5. ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN DỰ KIẾN THỜI GIAN TỐT NGHIỆP, GIẤY CHỨNG NHẬN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Chú ý: - Giấy chứng nhận dự kiến thời gian tốt nghiệp chỉ xác nhận theo kế hoạch học tập chuẩn và với mục đích sử dụng để apply học bổng đi du học. Thời gian nhận đề nghị cấp giấy chứng nhận dự kiện thời gian tốt nghiệp tối thiểu 1 tháng trước thời gian dự kiến tốt nghiệp.  

-Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo chỉ cấp cho các sinh viên đã hết thời gian học tập chuẩn và đã hoàn thành hết các học phần của chương trình đào tạo nhưng còn nợ các chứng chỉ cần thiết để tốt nghiêp.

 

Đối với sinh viên chưa tốt nghiệp

Bước 1: Sinh viên đăng nhập vào trang web: http://giaovu.vst.edu.vn/ và làm theo hướng dẫn

Bước 2: Sinh viên đợi phản hồi kết quả qua email trong thời gian tối đa 5 ngày làm việc kể từ ngày gửi đề nghị.

 

Đối với sinh viên đã tốt nghiệp:

Bước 1: Sinh viên tải form tại đây (file Don de nghikhac_online.doc) và điền đầy đủ thông tin vào form

Bước 2: Soạn email với các thông tin sau:

Subject: [DVK] Ho và ten sinh vien - Khóa

Nội dung:

        Kính gửi Văn phòng Viện ĐTVT,

       

        Em xin kính gửi Quý Văn phòng đơn đề nghị ……………… trong file gửi kèm. Kính đề nghị Quý Văn phòng xem xét cấp giấy ………….. giúp em.

        Em xin trân trọng cảm ơn.

        Sinh viên

       

Ghi đầy đủ họ tên

       

Bước 3: Đính kèm form điền ở bước 1 vào email và gửi tới hòm thư: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Bước 4: Sinh viên đợi phản hồi kết quả qua email trong thời gian tối đa 5 ngày làm việc kể từ ngày gửi đề nghị.

 

 


 

6. ĐỀ NGHỊ CẤP CÁC GIẤY TỜ KHÁC

Đối với các loại giấy tờ khác như xác nhận lý lịch, xác nhận đơn đăng ký làm vé xe buýt, đăng ký nội trú, phúc tra điểm, đăng ký làm bù thí nghiệm … sinh viên lên văn phòng Viện ĐTVT, C9-405 để được giải quyết.