VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Sinh viên Các văn bản quan trọng

Các văn bản quan trọng

Hướng dẫn trình bày quyển ĐATN và đánh giá quyển và bảo vệ ĐATN áp dụng từ học kỳ 20182

Hướng dẫn trình bày quyển đồ án tốt nghiệp

 

Hướng dẫn đánh giá quyển và bảo vệ đồ án tốt nghiệp

 

Thông báo quy chế đào tạo chính quy trường ĐHBKHN

Quyết định ban hành quy chế đào tạo chính quy của Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ năm học 2018-2019. Các quy định trước đây trái với Quy chế này đều bị bãi bỏ. 

 

Thông báo hướng dẫn đăng ký chuyên ngành và học phần tự chọn kỹ sư cho sinh viên k57

Thông báo thay đổi thời lượng các học phần trong chương trình đào tạo

Quy định về tiếng anh đối với SV đại học chính quy 2014

Quy định về tiếng anh đối với sinh viên hệ đại học chính quy tại đây.

Các bài viết khác...