VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Sinh viên

Các văn bản quan trọng

Thông báo hướng dẫn đăng ký chuyên ngành và học phần tự chọn kỹ sư cho sinh viên k57

Thông báo thay đổi thời lượng các học phần trong chương trình đào tạo

Thông báo về việc ban hành quy định thang điểm chấm ĐATN cử nhân, kỹ sư và hướng dẫn trình bày và viết đồ án tốt nghiệp

Quyet dinh ve ban hanh quy dinh cham DATN he DH tu 20142

 Tài liệu đính kèm:

1. Quy định về thang điểm và Biểu mẫu

2. Hương dẫn trình bày Đồ án tốt nghiệp

Quy định về tiếng anh đối với SV đại học chính quy 2014

Quy định về tiếng anh đối với sinh viên hệ đại học chính quy tại đây.

Quy định về học phí năm học 2014-2015

Quy định về mức học phí năm học 2014-2015 tại đây

Quy chế về đào tạo đại học chính quy 2014

Thông tin về quy chế đào tạo đại học chính quy - 2014