VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

Hợp tác quốc tế

    Viện Điện tử - Viễn thông là một đơn vị mạnh về hợp tác quốc tế. Viện hiện là đối tác nghiên cứu và đào tạo của nhiều viện, trường cũng như các công ty tại nhiều nước trên thế giới.

    Về mặt nghiên cứu khoa học, Viện Điện tử - Viễn thông đã và đang thực hiện 8 nhiệm vụ nghiên cứu trong khuôn khổ Nghị định thư hợp tác quốc tế về Khoa học và Công nghệ cấp nhà nước với các đối tác Ý, CHLB Đức, Hàn Quốc. Đặc biệt, Viện đang tiến hành một số đề tài nghiên cứu với các công ty điện tử và viễn thông hàng đầu như: Panasonic R&D (Nhật Bản), Samsung Electronics (Hàn Quốc) và có hợp tác với nhiều hãng khác như Intel, ZTE, .v.v.

    Về mặt hợp tác đào tạo, Viện đang triển khai hai chương trình tiên tiến: Chương trình tiên tiến về Kỹ thuật Y sinh với trường Đại học Wisconsin-Madison (Hoa Kỳ) và Chương trình tiên tiến Điện – Điện tử với Trường Đại học Quốc gia San Jose (Hoa Kỳ), Viện Điện tử - Viễn thông cùng với Viện đào tạo quốc tế (SIE) đang tiến hành chương trình đào tạo hợp tác với Trường đại học Leibniz Hannover (CHLB Đức).

    Các đối tác nghiên cứu của Viện Điện tử - Viễn thông:

1. Vrjie Universiteit Brussel, Belgium

2. Politecnico di Torino, Italy

3. Politecnico di Milano, Italy

4. University of Trento, Italy

5. Leibniz Universitaet Hannover, Germany

6. Fraunhofer FOKUS, Germany

7. University of Wuerzburg, Germany

8. Grenoble Institute of Technology, France

9. Ecole Normale Superieure Paris, France

10. Dresden University of Technology, Germany

11. Korean Information and Communications Society, Korea

12. DAAD, Germany

13. Samsung

14. Panasonic

15. Intel

16. ZTE, China

17. Altera