VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

Giới Thiệu

     Triết lý giáo dục của Viện Điện tử - Viễn thông     
          "Giáo dục phải kết hợp với lao động sản xuất, lý luận phải gắn liền với thực tiễn, học phải đi đôi với hành, nhà trường phải gắn liền với xã hội."

     Sứ mạng

          Cùng với quá trình đổi mới và phát triển của Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, Viện Điện tử - Viễn thông đang tích cực triển khai các hoạt động đổi mới trên toàn bộ các lĩnh vực: Đào tạo, Nghiên cứu khoa học và xây dựng cơ sở vật chất. Chương trình đào tạo được đổi mới toàn diện theo hướng hiện đại và hội nhập,  đa dạng hóa các loại hình đào tạo; mở rộng các chương trình đào tạo đặc biệt (Kỹ sư tài năng, chương trình tiên tiến), phát triển đào tạo sau đại học (Cao học, Nghiên cứu sinh);  kết hợp đào tạo lý thuyết và kỹ năng thực hành; gắn chặt đào tạo và nghiên cứu khoa học. Hoạt động nghiên cứu khoa học, hợp tác trong và ngoài nước được phát triển mạnh mẽ. Trang thiết bị, cơ sở vật chất cho học tập, thực hành và nghiên cứu được tăng cường và ngày càng hoàn thiện. Cơ chế quản lý mới theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm đang được triển khai từng bước. Một môi trường học tập, làm việc và nghiên cứu khoa học thuận lợi, thân thiện đã được tạo lên, có sức hấp dẫn đối với SV và cán bộ khoa học có trình độ cao

     Tầm nhìn

          Xây dựng Viện ĐTVT thành Viện đào tạo trình độ cao; một trung tâm nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và tư vấn hàng đầu của đất nước, đạt trình độ tiên tiến trong khu vực và trên thế giới trong lĩnh vực Điện tử, Viễn thông; một địa chỉ tin cậy, hấp dẫn đối với các nhà đầu tư phát triển công nghệ, giới doanh nghiệp trong và ngoài nước 
     Những chặng đường phát triển của Viện Điện Tử – Viễn Thông
     Đại học Bách khoa Hà Nội là trường đại học kỹ thuật đa ngành, được thành lập tại Hà Nội ngày 15 tháng 10 năm 1956. Trường luôn là một trong những trường đại học kỹ thuật hàng đầu của nền giáo dục Việt Nam. Quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của viện Điện Tử - Viễn Thông cũng gắn liền với trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội.
     Những chặng đường phát triển
- Năm 1956: Khoa Cơ khí – Điện – Vô tuyến điện được thành lập cùng với sự ra đời của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.
- Năm 1959: Khoá 1 chuyên ngành Vô tuyến điện hoàn thành chương trình đào tạo 3 năm, với lứa kỹ sư đầu tiên ra đời. Đây là thế hệ với các chuyên gia đầu ngành Điện tử – Viễn thông sau này như: GS. TSKH. Phan Anh, TS. Ngô Đức Dũng, PGS. Kiều Vĩnh Khánh, GS. Trần Đức Hân .v.v.
- Năm 1967: Bộ môn Vô tuyến Điện trở thành Khoa Vô tuyến điện bao gồm 3 đơn vị: Bộ môn Cơ sở Vô tuyến điện, Bộ môn Kỹ thuật Vô tuyến điện và Xưởng Vô tuyến điện.
- Năm 1984: Khoa Điện – Điện tử ra đời trên cơ sở sát nhập hai Khoa: Khoa Vô tuyến điện và Khoa Điện
- Năm 1987: Khoa Điện – Điện tử được tách thành 6 khoa, trong đó có 2 khoa là tiền thân của Viện Điện tử – Viễn thông ngày nay: Khoa Kỹ thuật thông tin và Khoa Điện tử – Tin học
- Năm 1994: Khoa Kỹ thuật thông tin và Khoa Điện tử – Tin học được sát nhập thành Khoa Điện Tử – Viễn Thông.
- Năm 2010: Khoa Điện tử – Viễn thông được quyết định chuyển thành Viện Điện Tử – Viễn Thông.
     Viện Điện tử – Viễn thông ngày nay
     Viện Điện tử - Viễn thông có trên 118 cán bộ, giảng viên. Trong đó, số cán bộ giảng dạy là 80 đều có trình độ trên đại học, với 13 PGS và 45 Tiến sỹ. Hằng năm, Viện Điện tử - Viễn thông đào tạo khoảng 500 sinh viên chính qui, 200 học viên cao học và 10 nghiên cứu sinh, thực hiện 5 Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, Nghị định thư, trên 10 Đề tài cấp Bộ và nhiều đề tài nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ với các cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp trong và ngoài nước.
     Cùng với quá trình đổi mới và phát triển của Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, Viện Điện tử - Viễn thông đang tích cực triển khai các hoạt động đổi mới trên toàn bộ các lĩnh vực: Đào tạo, Nghiên cứu khoa học và xây dựng cơ sở vật chất. Chương trình đào tạo được đổi mới toàn diện theo hướng hiện đại và hội nhập. Đa dạng hóa các loại hình đào tạo. Mở rộng các chương trình đào tạo đặc biệt (Kỹ sư tài năng, chương trình tiên tiến), phát triển đào tạo sau đại học (Cao học, Nghiên cứu sinh). Kết hợp đào tạo lý thuyết và kỹ năng thực hành. Gắn chặt đào tạo và nghiên cứu khoa học. Hoạt động nghiên cứu khoa học, hợp tác trong và ngoài nước được phát triển mạnh mẽ. Trang thiết bị, cơ sở vật chất cho học tập, thực hành và nghiên cứu được tăng cường và ngày càng hoàn thiện.Cơ chế quản lý mới theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm đang được triển khai từng bước. Một môi trường học tập, làm việc và nghiên cứu khoa học thuận lợi, thân thiện đã được tạo lên, có sức hấp dẫn đối với sinh viên và cán bộ khoa học có trình độ cao.