VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Các đơn vị TT Đào tạo thực hành

Liên hệ

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THỰC HÀNH ĐIỆN TỬ - TIN HỌC - VIỄN THÔNG

Viện Điện tử Viễn thông, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Địa chỉ liên lạc: Khu liên hiệp thực hành công nghệ, 58 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 38694815
Email:

Lãnh đạo trung tâm:

Phó Giám đốc: Th.S Nguyễn Quang Thắng