VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Các đơn vị TT Đào tạo thực hành

Lĩnh vực Nghiên cứu

Nghiên cứu khoa học đóng vai trò quan trọng trong quá trình hoạt động và phát triển của Trung tâm. Các lĩnh vực nghiên cứu bao gồm:

Khử nhiễu bằng Wavelet
Mục tiêu chính của nghiên cứu là xây dựng các mô hình phân tích xử lý và phân loại tín hiệu trên miền thời gian và tần số và phương pháp loại trừ nhiễu trên miền biểu diễn này nhằm áp dụng cho các loại tín hiệu chứa đột biến. Xác nhận tầm quan trọng của biểu diễn tín hiệu đối với phân tích, phân loại tín hiệu; đặc biệt là biểu diễn thời gian-tần số sẽ cải thiện khả năng phân loại tín hiệu. Một trong các ứng dụng quan trọng của biến đổi Wavelet là loại trừ nhiễu tín hiệu nhưng cho phép bảo toàn các đặc trưng vật lý của tín hiệu.

Công nghệ SDR
Công nghệ SDR là chìa khoá công nghệ cho các hệ thống thông tin số cao cấp. Công nghệ này sử dụng phần mềm để xây dựng các bộ chuyền đổi lên/xuống, bộ điều chế/giải điều chế và định nghĩa các giao thức. Phần cứng của hệ thống được xây dựng trên nền tảng để tất các hệ thống thông tin số có thể áp dụng được như hệ thống băng rộng / băng hẹp dân dụng (bộ thu GNSS, GSM, CDMA, UTMS hay như hệ thống vô tuyến P25). Mục tiêu của của nhóm là thiết kế và xây dựng hệ thống thu phát vô tuyến dựa trên công nghệ SDR cho nhiều ứng dụng.

Đồng bộ trong hệ thống MC-CDMA
Một giới hạn cơ bản của các hệ thống thông tin trải phổ CDMA thế hệ tiếp theo là thời gian đồng bộ. Thời gian đồng bộ là thời gian cần thiết để tiến hành đồng bộ mã giả ngẫu nhiên được tạo tại bộ thu với tín hiệu trải phổ nhận được. Mục đích của đề tài là nghiên cứu các thuật toán bắt đồng bộ tín hiệu DS/CDMA thế hệ tiếp theo sử dụng kỹ thuật lọc phù hợp và sự thực hiện vật lý thuật toán này.

Mạng cảm biến vô tuyến trong y sinh
Mục đích của đề tài là nghiên cứu các mô hình, kiến trúc hệ thống và thuật toán thực hiện trong các mạng wireless sensor network áp dụng cho hệ thống hỗ trợ chuẩn đoán điện sinh học vô tuyến.