VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Các đơn vị TT Đào tạo thực hành

Danh Sách cán bộ TTTH

phm don tnh

TS. Phạm Doãn Tĩnh

    Giám Đốc Trung Tâm

Địa chỉ làm việc:

     Phòng 406 nhà C9

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

 

Th.S Lê Quang Thắng

    Phó Giám Đốc Trung Tâm

Địa chỉ làm việc:

     Phòng 310 nhà C9

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

 

Dương Thanh Phương

 ThS. Dương Thanh Phương

 Địa chỉ làm việc:

  Trung Tâm Thực Hành. Nhà T, 58 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

 Tel: 

 Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

  ThS. Vũ Hồng Vinh

  Địa chỉ làm việc:

  Trung Tâm Thực Hành. Nhà T, 58 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Tel: 

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Lê Thanh Xuyến

ThS. Lê Thanh Xuyến

Địa chỉ làm việc:

  Trung Tâm Thực Hành. Nhà T, 58 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Tel:  

Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Lê Thị Yến

ThS. Lê Thị Yến

Địa chỉ làm việc:

 Trung Tâm Thực Hành. Nhà T, 58 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Tel:  

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Đặng Khánh Hòa

ThS. NCS Đặng Khánh Hòa

Địa chỉ làm việc:

Trung Tâm Thực Hành. Nhà T, 58 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Thư viện Tạ Quang Bửu - 618

Tel:  

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

DSC 8287

ThS. Nguyễn Minh Đức

Địa chỉ làm việc: 

Trung Tâm Thực Hành. Nhà T, 58 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Tel:  

Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Vũ Sinh Thượng

ThS. Vũ Sinh Thượng

Địa chỉ làm việc:

Trung Tâm Thực Hành. Nhà T, 58 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Tel:  

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

KS. Phan Văn Phương

Địa chỉ làm việc:

Trung Tâm Thực Hành. Nhà T, 58 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Tel:  0912.388.199

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

KS. Tào Việt Cường

Địa chỉ làm việc:

Trung Tâm Thực Hành. Nhà T, 58 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Tel:  0977851983

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

Nguyễn Xuân Lan

KS. Nguyễn Xuân Lan

Cán bộ về hưu

Địa chỉ làm việc:

  Trung Tâm Thực Hành. Nhà T, 58 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Tel:  

Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.