VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Các đơn vị BM Mạch & xử lý tín hiệu

Lĩnh vực nghiên cứu

1.Xử lý tín hiệu

2.Lý thuyết mã hóa

3.Truyền thông băng siêu rộng

4.Truyền thông đa phương tiện

5.Hệ thống thông tin vô tuyến (OFDM, UWB, MIMO,…)

6.Mô hình hóa và mô phỏng hệ thống

7.Thiết kế IC và SoC