VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Các đơn vị BM Mạch & xử lý tín hiệu

Hợp tác

  • 1. Khoa Điện tử và Kỹ thuật tin học, Đại học Kỹ thuật Dresden, CHLB Đức

  • 2. GS. TS. Ralf Lehnert – Trưởng Bộ môn Viễn thông, Đại học Kỹ thuật Dresden, CHLB Đức.