VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Các đơn vị BM Mạch & xử lý tín hiệu

Danh sách cán bộ

 

PGS. TS. Phạm Văn Bình

Cán bộ giảng dạy

 

TS. Trần Mạnh Hoàng

Trưởng Bộ môn, Cán bộ giảng dạy

 

PGS. TS. Nguyễn Thúy Anh

Cán bộ giảng dạy

 

TS. Đặng Quang Hiếu

Cán bộ giảng dạy

 

TS. Phạm Hải Đăng

Cán bộ giảng dạy

 

TS. Nguyễn Ngọc Văn

Cán bộ giảng dạy

 

TS. Nguyễn Hữu Phát

Cán bộ giảng dạy

 

TS. Trần Trung Dũng

Cán bộ giảng dạy

 

ThS. Đào Lê Thu Thảo

Cán bộ giảng dạy

 

ThS. Nguyễn Tiến Hòa

Cán bộ giảng dạy

 

ThS. Dương Tấn Nghĩa

Cán bộ giảng dạy

 

KS. Phạm Văn Thông

Cán bộ thí nghiệm

 

ThS. Nguyễn Việt Anh

Cán bộ thí nghiệm

 

GVC. Vương Cộng

Cán bộ về hưu

 

PGS. Hồ Anh Túy

Cán bộ về hưu

 

PGS. Vũ Quý Điềm

Cán bộ về hưu

 

PGS. Phương Xuân Nhàn

Cán bộ về hưu