VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Các đơn vị BM Kĩ thuật Thông tin

Đề tài nghiên cứu

TT

Tên đề tài

Loại đề tài2

Mã số

Kết thúc (tháng/năm)

Tình trạng của đề tài4

Chú thích5

1

Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết bị thu/phát vô tuyến ở dải tần UHF/VHF/HF cho trạm hải văn (PGS. TS. Nguyễn Quốc Trung)

Đề tài nhánh KC03

KC.03.08/06-10

12.2009

Chưa nghiệm thu

 

2

Xây dựng các cơ chế cung cấp chất lượng dịch vụ của mạng không dây băng rộng họ IEEE802 (TS. Nguyễn Hữu Thanh)

Nghị định thư

10/2007/HĐ - NĐT

06.2009

Chưa nghiệm thu

CH Italia

3

Xây dựng nền tảng để phát triển dịch vụ mới trên các mạng thế hệ tiếp theo (NGN/UMTS)  (TS. Trần Ngọc Lan)

Nghị định thư

12/2007/HĐ - NĐT

06.2009

Chưa nghiệm thu

CHLB Đức

4

Xây dựng mạng ad-hoc cho quản lý giao thông, an ninh và kiến nghị ứng dụng cho thông tin cứu hộ trên biển (TS. Nguyễn Văn Đức)

Nghị định thư

08/2351/HD-NDT

12.2010

Chưa nghiệm thu

CHLB Đức

5

Multi-Layer Traffic Engineering Performance Evaluation (TS. Trần Ngọc Lan)

VLIR

AP04\Prj02\Nr01

11.2007

Đã nghiệm thu - Tốt

Bỉ

6

Pre-Feasibility Study of an Advanced Communication System for Small and Medium Fishing Boats in Vietnam (TS. Nguyễn Hữu Thanh)

VLIR

AP07\Prj03\Nr07

03.2009

Chưa nghiệm thu

Bỉ

7

Pre-coding for multiuser MIMO OFDM Systems (TS. Nguyễn Văn Đức)

Panasonic

 

06.2007

Đã nghiệm thu - Tốt

Đề tài do hãng Panasonic tài trợ

8

Xây dựng hệ thống thu phát dữ liệu trên nền DSP sử dụng công nghệ OFDM (TS. Nguyễn Văn Đức)

Bộ

B2008-01-222

12.2009

Chưa nghiệm thu

 

9

Xây dựng hệ thống phần mềm đánh giá và nâng cao chất lượng chuyển giao dọc giữa mạng 3G và WLAN (TS. Nguyễn Xuân Dũng)

Bộ

 

12.2008

Chưa nghiệm thu

 

10

Xây dựng hệ thống thông tin không dây nhằm hỗ trợ các hoạt động hiện trường phục vụ các tình huống khẩn cấp (TS. Phạm Văn Tiến)

Bộ

B2008-01-179

12.2009

Chưa nghiệm thu

 

11

Thiết kế chế tạo thiết bị thí nghiệm thực hành kỹ thuật số (TS. Nguyễn Hữu Trung)

Bộ

 

2008

Đã nghiệm thu - Tốt

 

12

Nghiên cứu xây dựng chương trình truyền tải tín hiệu phát
thanh thời gian thực qua mạng Internet (TS Đỗ Trọng Tuấn)

Bộ

B2005-28-167

12.2006

Đã nghiệm thu - Tốt