VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Các đơn vị BM Kĩ thuật Thông tin

Danh Sách cán bộ Giảng Viên Bộ môn KTTT

 

 

 

PGS.TS Nguyễn Hữu Thanh

Viện trưởng, Trưởng bộ môn

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 412-C9

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Tel: 0084 - 04 - 38692242

 

 

PGS.TS Nguyễn Văn Đức

Phó Trưởng bộ môn

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 412-C9

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

TS. Nguyễn Xuân Dũng

Phó trưởng bộ môn

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 412-C9

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

TS. Nguyễn Quốc Khương

Cán bộ giảng dạy

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 412-C9

Email: khuong.nguyenquoc@hust.edu.vn

887079 4525638305141 1369969475 o

 

TS. Nguyễn Thu Nga

Cán bộ giảng dạy

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 412-C9

Email: nga.nguyenthu1@hust.edu.vn

 

TS. Trần Thị Ngọc Lan

Cán bộ giảng dạy

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 412-C9

Email: lan.tranthingoc@hust.edu.vn

 

TS. Nguyễn Tài Hưng

Cán bộ giảng dạy

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 412-C9

Email: hung.nguyentai@hust.edu.vn

 

TS. Phạm Văn Tiến

Cán bộ giảng dạy

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 412-C9

Email: tien.phamvan1@hust.edu.vn

 

TS. Trần Quang Vinh

Cán bộ giảng dạy

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 412-C9

Email: vinh.tranquang1@hust.edu.vn

 

ThS.NCS Trần Hải Nam

Cán bộ thí nghiệm

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 412-C9

Email: nam.tranhai@hust.edu.vn

 

Th.S. Lê Văn Nam

Cán bộ thí nghiệm

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 412-C9

Email: nam.levan@hust.edu.vn

 

ThS.NCS Trần Ngọc Tuấn

Cán bộ thí nghiệm

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 412-C9

Email: tuan.tranngoc@hust.edu.vn

 

ThS. Nguyễn Tiến Dũng

Cán bộ giảng dạy

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 412-C9

Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

huong

 

 

 

TS. Trương Thu Hương

 

Cán bộ giảng dạy

 

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 412-C9

 

Email: huong.truongthu@hust.edu.vn

 

 

KS. Vũ Hồng Ngọc

Cán bộ thí nghiệm

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 412-C9

Email: ngoc.vuhong@hust..edu.vn

 

TS. Trần Minh Trung

Cán bộ giảng dạy

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 412-C9

Email: trung.tranminh@hust.edu.vn

 

 

 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Trung

Cán bộ giảng dạy

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 412-C9

 

 

PGS.TS. Phạm Minh Hà

 

Cán bộ về hưu

 

 

 

GVC. Phạm Văn Tuân

 

 

 

Cán bộ về hưu

 

 

 

GVC. Nguyễn Tiến Quyết

 

 

 

 

 

 

 

Cán bộ về hưu

 

 

 

GVC. Nguyễn Văn Thắng

 

 

 

 

 

 

 

Cán bộ về hưu