VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Các đơn vị

Phạm Văn Tiến

 

TS. Phạm Văn Tiến

 

 

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 411 nhà C9

 

Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

Tel: + 3 8 69 35 96

 

Fax: + 3 8 69 22 41

Các môn giảng dạy:

-  Cơ sở mạng thông tin (đại học)

-  Mạng thông tin (đại học)

-  Hệ điều hành (đại học)

-  Hệ thống tính toán và truyền thông thời gian thực (cao học)

-  Hệ thống phân tán (cao học)

-  Mã hóa, biểu diễn và truyền thông đa phương tiện (cao học)

Hướng nghiên cứu:

-    Hệ nhúng phân tán (distributed embedded systems)

-    Hệ điều hành nhúng và di động (mobile and embedded operating systems)

-     Mạng di động đa chặng và mạng cảm biến không dây (wireless ad hoc/sensor networks)

-     Mã hóa thích ứng và truyền thông đa phương tiện (adaptive video coding and communications)

Các công trình NC đã công bố:

 1. Tien Pham Van, Nguyen Thuy Chi, Nguyen Manh Thiep, Nguyen Van Tuyen, Dang Van Tuan, Nguyen Thanh Thuy, and Nguyen Thi Thu Trang, “Sender - Receiver Cooperation and Buffer Observation for Fine-grained Adaptive Transmission of Video over Mobile Ad hoc Networks,“ the 29th IEEE International Performance Computing and Communications Conference (IEEE IPCCC 2010), Albuquerque, New Mexico, USA, December 2010.
 2. Tien Pham Van, Tien Dung Nguyen, Tuan Do Trong, Thanh Loan Nguyen, Quyet Vu Khac, “A Service-Oriented Design for Controlling Multimedia Sessions over Stand-alone MANETs,“ IEEE 2010 First International Workshop on Engineering Mobile Service Oriented Systems (IEEE EMSOS), in conjunction with the 7th IEEE 2010 International Conference on Services Computing (IEEE SCC 2010), Miami, Florida, USA, July 2010.
 3. Tien Pham Van and Van Duc Nguyen, “Location-aware and Load-balanced Data Delivery at Road-side Units in Vehicular Ad hoc Networks,“ the 14th IEEE International Symposium on Consumer Electronics (ISCE2010), Braunschweig, Germany, June, 2010.
 4. Tien Pham Van, Tuan Do Trong, Tien Dung Nguyen, “Efficient Delivery of Monitoring Data in Networked Fishing Boats,“ the 3rd International Conference on Communications and Electronics (ICCE 2010), Nha Trang, Vietnam, August, 2010.
 5. Pham Ngoc Duy, Nguyen Van Duc, Pham Van Tien, “An Expending Ring Search Algorithm For Mobile Adhoc Networks,“ ATC 2010, Ho Chi Minh city, Vietnam, 2010.
 6. Van Duc Nguyen, Huu Thanh Nguyen, Van Tien Pham, “Decentralized Dynamic Sub-channel Assignment for OFDMA-based Adhoc Networks Opperating in TDD Mode”,  The 3rd International Conference on Ubiquitous Information Management and Communications - (ICUIMC '09), Suwon, Korea. January 15-16, 2009, pp. 511-516.
 7. Tien Pham Van, “Video-Cooperative Design for Ad hoc Networks“, Proceedings of the 2007 IEEE Wireless Communications and Networking Conference (WCNC 2007), pp. 2849-2854, Hong Kong, 11-15 March, 2007.
 8. Tien Pham Van, “Efficient Relaying of Video Packets over Wireless Ad hoc Devices“, Proceedings of the 8th annual IEEE Wireless and Microwave Technology Conference (WAMICON 2006), pp. 1-5, Clearwater, Florida, USA,  Dec 4 - 5, 2006.
 9. Tien Pham Van, “Proactive Ad hoc Nodes for Real-time Video,“ Proceedings of the 10th IEEE International Conference on Communications Systems (ICCS 2006), pp. 1-5, Singapore, Oct 30 - Nov 1, 2006.
 10. Tien Pham Van, “Proactive Optimization of Real-time Video“, Proceedings of International Conference on Wireless Communications, Networking and Mobile Computing 2005 (WCNM05), IEEE Press, pp. 1464 – 1467, Wuhan, China, September 2005.
 11. Tien Pham Van, “Real-time Video over Programmable Networked Devices“, Lecture Notes in Computer Science (LCNS) 3779, pp. 409 – 416, 2005.
 12. Tien Pham Van, “A Practical Approach for Real-time Video Streaming“, Proceedings of the 13th International Conference on Software, Telecommunications and Computer Networks, SoftCOM 2005, Croatia, September 2005.
 13. Pham Van Tien, Franz Rammig, Yoshiaki Tanaka, “Intelligent CAC and Routing for Multi-Point Connections“, Proceedings of the 5th International Conference on Communications in Computing (CIC04), Las Vegas, NV, USA, pp.194-200, June 2004.

Các sách đã xuất bản:

        N-A              

Học viên cao học đang hướng dẫn:

1.Nguyễn Tiến Dũng. Đề tài: „Phân phối thông tin cân bằng tải có nhận thức vị trí trong mạng VANET“. Thời gian thực hiện: 2011-2012.

2.Nguyễn Văn Quang. Đề tài: „Xây dựng hệ thống thông tin quản lý hoạt động của các máy SMT trong dây truyền“. Thời gian thực hiện: 2010-2011.

3.Nguyễn Văn Luyện. Đề tài: „MIMO-OFDM trong hệ thống thông tin di động“. Thời gian thực hiện: 2010-2011.

4.Nguyen Nam Phong. Đề tài: „Cơ chế đảm bảo chất lượng dịch vụ trong IPTV“. Thời gian thực hiện: 2010-2011.

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn:

      N-A

Các thông tin khác (nếu có)

Đang cần NCS/Cao học làm về đề tài:

1.Tối ưu hóa giao thức truyền thông xuyên tầng cho các ứng dụng đa phương tiện thời gian thực trên mạng di động hỗn hợp (cross-layer optimization of resource allocation for multimedia streaming over heterogeneous mobile networks).

2.Điều khiển thích ứng đồng mã hóa nguồn – kênh cho ứng dụng đa phương tiện trên mạng di động hỗn hợp (adaptive control of joint source-channel coding for video streaming over heterogeneous wireless networks).

3.Cơ chế phát hiện và báo cáo sự kiện, điều phối thời gian thực và hợp tác actor – actor và actor – sensor trong mạng sensor – actor không dây (event reporting, real-time coordination and cooperation among actor – actor and actor – sensor in wireless sensor – actor networks).

4.Thiết kế cơ chế quản lý bộ nhớ thông minh cho hệ điều hành đa nhiệm chạy trên hệ nhúng di động nhằm tiết kiệm RAM và pin (Intelligent memory management for minimizing RAM usage and power consumption in mobile embedded devices).

5.VANET: phân phối thông tin cân bằng tải có nhận thức vị trí liên xe cộ và xe cộ - mạng di động (VANET: load-balanced and location-aware delivery of data among vehicles and between vehicles and mobile infrastructure networks).

6.Thiết kế giao thức truyền thông xuyên tầng PHY-MAC-ROUTING nhằm tối ưu hóa điều khiển cấp phát tài nguyên vô tuyến và phân phối thông tin trong mạng xe cộ (PHY-MAC-ROUTING cross-layer design for optimizing resource allocation and data delivery over vehicular networks).

7.Cấp phát kênh kết hợp với điều khiển trạng thái ngủ đông nhằm tiết kiệm năng lượng và giảm thiểu giao thoa trong mạng cảm biến không dây (Joint channel access and hibernation control for minimizing interference and power consumption in wireless sensor networks).