VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Các đơn vị

Trần Thị Ngọc Lan

 

TS Trần Thị Ngọc Lan

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 413 nhà C9, số 1 Đại Cồ Việt, ĐHBK Hà Nội.

Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Tel: + 3 8 68 09 74

Fax: + 3 8 69 22 41

Các môn giảng dạy:

-        Cơ sở mạng thông tin

-        Mạng thông tin

Hướng nghiên cứu:

-        Các loại mạng viễn thông : Mạng quang, mạng cảm biến, mạng chuyển mạch nhãn tổng quát

-        Các biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ, chất lượng hoạt động

-        Các giải thuật định tuyến

-        Kỹ thuật lưu lượng đa lớp

Các công trình NC đã công bố:

Bài báo đăng trên tạp chí quốc tế:  

1.Lan Tran, Kris Steenhaut, Ann Nowé, Mario Pickavet and Piet Demeester, “ Efficient Usage of Capacity Resources in Survivable MPlS network”, in Proceedings of QoS-IP 2003 (Lectures notes on Computer Science), 24 - 26 February 2003, Milan, Italy, LNCS 2601, p 204-217

2.Adelbert Groebbens, Didier Colle, Sophie De Maesschalck, Ilse Lievens, Mario Pickavet, Piet Demeester, Lan Tran, Kris Steenhaut, and Ann Nowé, “Efficient Protection in MPlS Networks Using Backup Trees: Part One - Concepts and Heuristics”, Journal Photonic Network Communications, November 2003. 6(3) p. 191-206

3.Adelbert Groebbens, Didier Colle, Sophie De Maesschalck, Ilse Lievens, Mario Pickavet, Piet Demeester, Lan Tran, Kris Steenhaut, and Ann Nowé, “Efficient Protection in MPlS Networks Using Backup Trees: Part Two - Simulations”, Journal Photonic Network Communications, November 2003. 6(3), p. 207-222

Báo cáo hội nghị quốc tế:

1.Lan Tran, Kris Steenhaut and Ann Nowé, “Load Balancing on Multicast Trees Using a Genetic Algorithm”, in Proc. International Conference on Artificial Intelligence IC-AI'2001, 25-28 June 2001, Las Vegas

2.Lan Tran, Kris Steenhaut and Ann Nowé, “ Generation of multi low cost multicast trees for load balancing”, in Proc. 5th WSES/IEEE WORLD MULTICONFERENCE ON Circuits, Systems, Communications & Computers (CSCC 2001), 08-15 July 2001, Greece

3.Kris Steenhaut, Lan Tran and Ann Nowé, “An Efficient Heuristic for Generating Shared Backup Tree to Protect MPlS network”, extended abstract to 12th IEEE Workshop on Local and Metropolitan Area Networks (LANMAN 2002), 11-13 August 2002

4.Lan Tran, Kris Steenhaut and Ann Nowé, “ Shared Backup Tree Protection in MPlS networks”, in Proc. 8th IEEE International Conference on Communications Systems 2002 (ICCS 2002), 25 to 28 November 2002, Singapore

5.Lan Tran, Kris Steenhaut, Ann Nowé and Mario Pickavet, “A Novel Heuristic for Shared Backup Tree Protection in MPlS Networks ” in proceedings of The 7th IFIP Working Conference on Optical Network Design & Modelling (ONDM 2003), 3-5 February, 2003, Budapest, Hungary

6.W. Colitti, L. Tran, A. Nowé and K. Steenhaut, "Multilayer Traffic Engineering based on Transmission Quality and Grooming in the Next Generation Optical Internet", International Joint Conference on Computer, Information and System sciences, and Engineering. December 10-20, 2005.

7.T.N.L. Tran (Vietnam), K. Steenhaut, A. Nowe, and W. Colitti (Belgium),”Complexity Analysis of an Efficient Heuristic for Shared Backup Tree Protection in MPlS networks”,  IASTED Conference Networks and Communication Systems 2006, Chiang Mai, Thailand, March 29, 2006 to March 31,, p 379-384.

8.W. Colitti, K. Steenhaut, A. Nowé (Belgium), and T.N.L. Tran (Vietnam), “Integrated Multilayer Traffic Engineering in the GMPLS based IP over Optical Networks”,  IASTED Conference Networks and Communication Systems 2006, Chiang Mai, Thailand, March 29, 2006 to March 31, 2006  ,  p 396-401

Báo cáo hội nghị trong nước:

1.W. Colitti, K. Steenhaut, A. Nowé, E. Egorcue Monreal, L. Tran, “Multilayer QoS in intergrated IP over Optical networks”,  IEEE/IEICE the First International Conference on Communications and Electronics, Hanoi 10 – 11,  October 2006, p 1- 6.

2.Nguyen Huu Thanh, Nguyen Tai Hung, Tran Ngoc Lan, Thomas Magedanz, Tran Quang Thanh, “mSCTP-based Proxy in Support of Multimedia Session Continutity and QoS for IMS-based Networks”, in Proceedings of IEEE Second International on Communications and Electronics (ICCE 2008), Hoi An, 2-June, p 162-168

 

Các sách đã xuất bản:

N/A

Học viên cao học đang hướng dẫn:

1.Nguyễn Thị Cẩm Vân. Đề tài.Tối ưu hóa hệ thống viễn thông thời gian thực hiệ4/2010 đến 4 /2011                                                              

2.Phạm VănĐề tài: Tổ chức quy hoạch mạng WCDMA  thời gian thực hiện 4/2010 đến 4/2011

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn:

-      Phùng Kiều Hà : Đề tài.: “Cross-layer design for Wireless Sensor Networks targeting at agricultural monitoring “ thời gian thực hiện từ 9/2009 đến 8/2013

Các thông tin khác (nếu có)

N/A