VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Các đơn vị BM Hệ thống Viễn thông

Sách xuất bản

 

Thông tin vô tuyến, tập 4, Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật, 2006

オンライン カジノ #000000;">Giáo trình Trường Điện Từ, Nguyễn Khuyến, Lâm Hồng Thạch, Nhà xuất bản giáo dục, 2006.

Kĩ thuật siêu cao tần, Phạm Minh Việt, Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật, 2001

Hệ thống Viễn thông, Thái Hồng Nhị, Phạm Minh Việt, Nhà xuất bản giáo dục, 2001