VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

TUYÊN SINH 2020

TS2019

IEEE ICCE 2018

2018 IEEE Seventh International Conference on Communications and Electronics

Clip giới thiệu Viện ĐTVT

Clip giới thiệu dự án IOT_SET

 

Tư vấn trực tuyến

Learning-Advisor-Banner-2

Lịch trực BCV học tập

Calendar-600

Liên kết

dtdh hust

Hộp thư góp ý

Dịch vụ trực tuyến

SSSLogo

Các đơn vị BM Hệ thống Viễn thông

Các môn học

   Các môn học cho Đại học          

                                                                                                                                                  

1

Hệ thống vô tuyến

2

Thông tin vệ tinh

3

Hệ thống viễn thông

4

Kỹ thuật truyền hình

5

Kỹ thuật đa phương tiện (Multimedia)

6

Đa phương tiện nâng cao

7

Điện tử tương tự I

8

Lý thuyết trường điện từ

9

Điện tử tương tự II

10

Kỹ thuật siêu cao tần-anten

11

Kỹ thuật siêu cao tần-Viba

12

Mạng máy tính

13

Mạng máy tính nâng cao

14

Thông tin cáp sợi quang

online casino new roman', times; color: #000000;">15

Thông tin di động

16

Thiết kế VLSI

17

Thiết kế Đồ án I (Project I)

18

Thiết kế Đồ án II (Project II)

 

Các môn học cho Cao học

 

1

Phân tích thiết kế hệ thống thông tin vô tuyến

2

Hệ thống Radar và định vị vệ tinh

3

Tương thích điện tử

4

Photonic cristal

5

Software defined radio technology and its application to radio transceiver

6

Hệ thống thông tin quang thế hệ mới

7

Nano quang

8

Thiết kế IC