VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Các đơn vị

 

 

thay pxvu

TS. Phan Xuân Vũ

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng C9 - 408

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Các môn giảng dạy:

-          Anten và Truyền sóng

-          Thiết kế VLSI

Hướng nghiên cứu:

-          Xử lý ảnh radar

-          Mô hình truyền sóng

Các công trình NC đã công bố

 

- Phan X.V., Ferro-Famil, L., Gay, M., Durand, Y., Dumont, M.,Morin, S., Allain, S., D’Urso, G., and Girard, A.: 1D-Var multilayer assimilation of X-band SAR data into a detailed snowpack model, The Cryosphere, 8, 1975-1987, doi:10.5194/tc-8-1975-2014, 2014.
- Phan X.V., Bombrun L., Vasile G., Gay M. Heterogeneous clutter models for change detection in PolSAR imagery. ESA special publication SP-695, 5th InternationalWorkshop on Science and Applications of SAR Polarimetry and Polarimetric Interferometry (POLinSAR) 2011.
- Phan X.V., Ferro-Famil L., Gay M., Durand Y., d’Urso G., Guyomar G. and Girard A. (2011). Electromagnetic BackscatteringModel for snowpack adapted to X-band and Ku-band satellite data.World Climate Research Programme (WCRP) 2011.
- Gay M.,Michel O., Gervaise C., Harant O., Phan X.V., Echelard T. Traitement de données radar et sonores haute résolution spatiale appliqués aux glaciers. 2ème édition duWorkshop Surveillance, Etude et Reconnaissance de l‘Environnement mariN par Acoustique DiscrètE (SERENADE) 2012.
- Gay M., Phan X.V. Traitement et analyse de données multi-temporelles TerraSAR-X appliqués la prévention des chutes de séracs. Groupement de Recherche-Information Signal Image viSion (GdR ISIS) 2012.
- Phan X.V., Ferro-Famil L., Gay M., Durand Y., Dumont M. and d’Urso G. (2012). Multilayer snowpack backscattering model and assimilation of TerraSAR-X satellite data. International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS) 2012.
- Laurent Ferro-Famil, Cécile Leconte, Frédéric Boutet, Xuan-Vu Phan,Michel Gay and Yves Durand (2012). PoSAR: a VHR tomographic GB-SAR system Application to snow cover 3-D imaging at X and Ku band. EuropeanMicrowaveWeek, Netherland 2012.
- Phan X.V., Ferro-Famil L., Gay M., Durand Y., Dumont M., Morin S., d’Urso G and Girard A. (2013).Study of spatial and temporal evolution of snowpack on Alpines glacier using TerraSAR-X acquisitions. TerraSAR-X Science TeamMeeting 2013.
- Phan X.V., Ferro-Famil L., Gay M., Durand Y., Dumont M.,Morin S. and d’Urso G. (2013). Data assimilation of multilayer snowpack using X-band SAR data, DMRT and a detailed snowpack model. International Snow ScienceWorkshop (ISSW) 2013.
- Phan X.V., Ferro-Famil L., Gay M., Dumont M. (2014). Assimilation of TerraSAR-X data into a snowpack model. International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS) 2014.
- Phan X.V., Ferro-Famil L., Gay M., Dumont M. (2014). Comparison between DMRT simulations for multilayer snowpack and data from NoRESx project.. International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS) 2014.

 

Các sách đã xuất bản

 

Học viên cao học đang hướng dẫn

 

NCS đang hướng dẫn

 

Các thông tin khác (nếu có)