VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Các đơn vị


 

GV. Nguyễn Khuyến

Phó trưởng bộ môn

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 408 nhà C9 – ĐHBK HN

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ; Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 
 

Các môn giảng dạy:

-          Môn học 1- Trường điện từ

-          Môn học 2- Anten truyền sóng

-          Môn học 3- kỹ thuật siêu cao tần

-          Môn học 4-   Projecter 2

-          Môn học 5

 

Hướng nghiên cứu:

-          Hướng 1, Truyền sóng ở dải sóng >5GHz

-          hướng 2, Thiết kế các anten có đồ thi theo địa hình yêu cầu ở các dải song

-          hướng 3, vấn đề đinh vị bằng song ngắn (HF) trên biển , sử dung trong cứu hộ cứu nạn trên biển

 

Các công trình NC đã công bố

 

  1. Nguyễn Khuyến cùng Phan Anh và nhóm, Nghiên cứu về truyề song ở dải <10GHz ) KC-01.từ 1980-1990 . (két qua do dac mô hình tính đường truyền nghiệm thu 1985 và 1990)
  2. Nguyễn Khuyến. Mô hình tính toán suy hao sóng ở dải <15GHz thuộc đề tài RD14-KC 01.Nghiệm thu báo cao 1995.
  3. Nguyễn Khuyến cùng nhóm CT-ĐT Phú Yên
  4. NC,tính toán đừơng truyền ,chế tao máy phat và anten cho hệ thống thông tin ven biển Bộ thuỷ sản 2000-2004 .
 

Các sách đã xuất bản

  1. 1.Giáo trình Trường điện từ cho chương trinh

K48   XB 2006

 

Học viên cao học đang hướng dẫn

  1. 1.không
 

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn

  1. 1.Không

 

 

Các thông tin khác (nếu có)

  1. 1.......