VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Các đơn vị


HTVT Phung Kieu Ha

TS. Phùng Thị Kiều Hà

Địa chỉ nơi làm việc: 618, Thư viện Tạ Quang Bửu

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. & Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Mobile: +84 (0) 918 343 623

Fax: +84 (4) 3869 2242

 
 

Các môn giảng dạy:

 1. Mạch điện tử (sinh viên hệ Đại học chính quy)
 2. Hệ thống viễn thông (sinh viên hệ Đại học chính quy)
 3. Project 3 (sinh viên hệ Đại học chính quy)
 

Hướng nghiên cứu:

Mô hình hóa, thiết kế và xây dựng giải pháp mạng các thiết bị thông minh sử dụng các công nghệ truyền thông vô tuyến năng lượng thấp trong hệ thống mạng cảm biến không dây, truyền thông máy – máy (M2M), và internet của vạn vật (Internet of Things).  

Các công trình NC đã công bố

 

Tạp chí quốc tế (SCI index)

 1. K. Phung, B. Lemmens, G. Marnix, A. Nowe, L. Tran, K. Steenhaut, “Schedule-based Multi-channel communication in Wireless Sensor Networks: A complete design and evaluation”, Ad Hoc Networks, Elsevier
 2. K. Phung, B. Lemmens, M. Mihaylov, L. Tran, K. Steenhaut, “Adaptive Learning Based Scheduling in Multichannel Protocol for Energy-Efficient Data-Gathering Wireless Sensor Networks”, International Journal of Distributed Sensor Networks, vol. 2013, Article ID 345821, 11 pages, 2013,

Hội thảo quốc tế

 1. K. Phung, H. Tran, J. Tiete, L. Tran, K. Steenhaut. Low-Overhead Time Synchronization for Schedule-Based Multi-Channel Wireless Sensor Networks, The 19th IEEE Workshop on Local & Metropolitan Area Networks, Brussel, Belgium, 2013. IEEE Xplore, ISSN: 1944-0367, N° of pages: 6.
 2. K. Phung, B. Lemmens, M. Mihaylov, D. Di Zenobio, K. Steenhaut, L. Tran. Multi-agent Learning for Multi-channel Wireless Sensor Networks, The 3rd IEEE International Workshop on SmArt COmmunications in NEtwork Technologies (SaCoNeT-III), Otawa, Canada, 2012. IEEE Explore, ISSN: 1550-3607, p. 6448 – 6452.
 3. K. Phung, T. Pham, H. Tran, A. Truong, L. Tran, K. Steenhaut. Performance Study of Link Estimation in Static Wireless Sensor Networks, The 2012 International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC2012), Hanoi, Vietnam, 2012. IEEE Xplore, ISSN: 2162-1020, p. 251 – 254.
 4. T. Ngo-Quynh,K. Phung, H. Vu-Manh, “UMRC: Multichannel and Multihop clustering communication for improving performance of Wireless Sensor Networks”, The 5th International Conference on Ubiquitous and Future Networks (ICUFN 2013), Da Nang, Vietnam, 2013. IEEE Xplore, ISSN:2165-8528, p.258-263.
 5. T. Ngo-Quynh,K. Phung,C. Nguyen-Huy, Reliable and energy efficient cluster-based and event-driven routing scheme for Wireless Sensor Networks The 19th IEEE Workshop on Local & Metropolitan Area Networks (LANMAN 2013), Belgium, 2013. DOI:10.1109/LANMAN.2013.6528288, IEEE Xplore, ISSN: 1944-0367, p.1-3.
 6. T. Ngo-Quynh, K. Phung, H. Vu-Quoc, “Improvement of Energy Consumption and Load Balance for LEACH in Wireless Sensors Networks”, The 3rd International Conference on ICT Convergence (ICTC 2012), Jeju, Korea. IEEE Xplore, ISBN:978-1-4673-4829-4, p.583-588.
 7. J. Borms, K. Steenhaut, K. Phung, B. Lemmens, “A Traffic-Adaptive Multi-Channel MAC protocol for Wireless Sensor Networks”, in the proceeding of the third International Conference on Communications and Electronics (ICCE 2010), Vietnam, 2012. IEEE Explore, ISBN-ISSN: 978-1-4244-7055-6, p.36-39.
 8. J. Borms, H. Smeets, K. Steenhaut, K. Phung, On The State of The Art of Power Management in Wireless Sensor Networks”, The second International Conference on Communications and Electronics, Hoi An, Vietnam, 2008, published by: IEEE, ISBN-ISSN: 987-1-4244-2425-2.
 9. W. Colitti, N. De Caro, J. Tiete, K. Phung, K. Steenhaut, A. Touhafi, “Enabling Transparent WSN Resource Access via RESTful Web Services”, The 9th European Conference on Wireless Sensor Networks (EWSN 2012), Trento, Italy, 2012 (in Poster and Demo Proceedings), N° of pages: 2.
 

Các sách đã xuất bản

Không có

 

Học viên cao học đang hướng dẫn

       Không có

 

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn

       Không có

 

Các thông tin khác (nếu có)