VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Các đơn vị BM CNĐT & KT Y Sinh

Danh sách cán bộ

 

 • Họ và tên: Nguyễn Việt Dũng
 • Học hàm, học vị: TS
 • Chức vụ, vị trí công tác: Trưởng Bộ môn
 • Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy: Cơ sở điện sinh học, Cảm biến và kỹ thuật đo lường y sinh, Xử lý ảnh y tế, Thiết kế kỹ thuật y sinh
 • Họ và tên: Trần Anh Vũ
 • Học hàm, học vị: TS
 • Chức vụ, vị trí công tác: Phó trưởng Bộ môn
 • Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy: Hệ thống thông tin y tế, Các chuẩn công nghiệp dùng trong y tế
DTYS PhamPhucNgoc
 • Họ và tên: Phạm Phúc Ngọc
 • Học hàm, học vị: TS
 • Chức vụ, vị trí công tác: Phó trưởng Bộ môn
 • Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy: Hệ thống thông tin y tế, Xử lý tín hiệu y sinh, Phục hồi chức năng, Kỹ thuật điện tử, Thiết kế kỹ thuật y sinh, Cơ sinh
 • Website: http://ppn82.simplesite.com/425424516

 • Họ và tên: Nguyễn Thái Hà
 • Học hàm, học vị: TS
 • Chức vụ, vị trí công tác: Giảng viên
 • Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy: Công nghệ chẩn đoán hình ảnh, Xạ trị, An toàn bức xạ và an toàn điện trong y tế, Thiết kế kỹ thuật y sinh, Điện tử y sinh

 • Họ và tên: Vũ Duy Hải
 • Học hàm, học vị: PGS.TS
 • Chức vụ, vị trí công tác: Giám đốc Trung tâm Điện tử Y sinh, Giảng viên
 • Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy: Mạch xử lý tín hiệu y sinh, Thiết bị điện tử y sinh, Thiết kế Thiết bị điện tử y sinh, Mạng thông tin y tế, Y tế từ xa, Bệnh án điện tử

 • Họ và tên: Nguyễn Phan Kiên
 • Học hàm, học vị: TS
 • Chức vụ, vị trí công tác: Giảng viên
 • Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy: Cơ sở điện sinh học, Kỹ thuật điện tử, Thiết kế kỹ thuật y sinh

 • Họ và tên: Trịnh Quang Đức
 • Học hàm, học vị: TS
 • Chức vụ, vị trí công tác: Giảng viên
 • Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy: Quang học y sinh, Linh kiện quang điện tử, Laser trong y tế
 • Họ và tên: Hoàng Quang Huy
 • Học hàm, học vị: ThS
 • Chức vụ, vị trí công tác: Giảng viên
 • Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy: Hệ thống thông tin y tế, Thiết kế kỹ thuật y sinh, Kỹ thuật điện tử, Cấu kiện điện tử

 • Họ và tên: Đinh Thị Nhung
 • Học hàm, học vị: ThS
 • Chức vụ, vị trí công tác: Giảng viên, Tổ trưởng Công đoàn Bộ môn
 • Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy: Cấu kiện điện tử, Kỹ thuật điện tử

 • Họ và tên: Đào Việt Hùng
 • Học hàm, học vị: TS
 • Chức vụ, vị trí công tác: Giảng viên
 • Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy: Mạch xử lý tín hiệu y sinh, Điện tử y sinh, Kỹ thuật điện tử

 • Họ và tên: Đào Quang Huân
 • Học hàm, học vị: ThS
 • Chức vụ, vị trí công tác: Giảng dạy thí nghiệm
 • Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy: Cấu kiện điện tử, Kỹ thuật điện tử, Thiết bị điện tử y sinh

 • Họ và tên: Dương Trọng Lượng
 • Học hàm, học vị: TS
 • Chức vụ, vị trí công tác: Giảng viên
 • Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy: Cấu kiện điện tử, Kỹ thuật điện tử, Mạch xử lý tín hiệu y sinh

 • Họ và tên: Phạm Mạnh Hùng
 • Học hàm, học vị: TS
 • Chức vụ, vị trí công tác: Giảng viên
 • Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy: Thiết bị điện tử y tế, Kỹ thuật điện tử, Xử lý tín hiệu y sinh

 • Họ và tên: Nguyễn Thu Vân
 • Học hàm, học vị: TS
 • Chức vụ, vị trí công tác: Giảng viên
 • Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy: Công nghệ chẩn đoán hình ảnh, Kỹ thuật siêu âm, Thiết kế kỹ thuật y sinh

Họ và tên: Nguyễn Minh Đức

Học hàm, học vị: ThS.NCS (Úc)

Chức vụ, vị trí công tác: Giảng viên

Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy: Cấu kiện điện tử, Mạch xử lý tín hiệu y sinh