VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Các đơn vị BM CNĐT & KT Y Sinh

Cơ sở vật chất


- Phòng TN cấu kiện điện tử
- Phòng TN kỹ thuật điện tử
- Phòng TN đo lường tín hiệu sinh học
- Phòng TN mạch và xử lý tín hiệu y sinh
- Phòng TN mạng thông tin y tế
- Phòng TN thiết kế mạch điện tử
- Phòng thực hành và nghiên cứu triển khai thiết bị y tế.