VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Các đơn vị BM Điện tử & KT máy tính

Các Hướng Nghiên Cứu

Bùi Việt Khôi:

 • Mạng kết nối quang ứng dụng trong truyền số liệu và kiến trúc máy tính đa xử lý.
 • Hệ thống thông tin quang tốc độ cao
 • Linh kiện quang điện tử mới ứng dụng trong thông tin quang.

Hoàng Mạnh Thắng:

 • Xử lý tín hiệu phi tuyến
 • Hệ thống động và ứng dụng vào điện tử

Nguyễn Đức Minh:

 • Digital Systems Design
 • IC Design for Communication System
 • Embedded  System Co-Design
 • Formal Verification of SoC and Embedded Systems

Nguyễn Hoàng Dũng:

 • Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống camera tốc độ cao.
 • Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống nhúng phục vụ cho các mục đích cụ thể.

Nguyễn Thanh Bình:

 • Tính toán lưới
 • Ngôn ngữ luồng công việc (workflow)

Nguyễn Tiến Dũng:

 • Xử lý ảnh, mã hóa ảnh và ứng dụng
 • Thị giác máy tính 2D và 3D hỗ trợ chẩn đoán trong y tế
 • Hệ thống giao thông thông minh ITS
 • Ứng dụng kỹ thuật xử lý ảnh trên robot cứu hộ và tìm đường

Nguyễn Thị Kim Thoa.:

 • Xử lý tín hiệu video.
 • Video streaming
 • Mạng nơ ron và ứng dụng

Nguyễn Quang Minh:

 • Các hệ thống tri thức dựa trên ontology
 • Web ngữ nghĩa và tích hợp thông tin
 • Cổng thông tin và kiến trúc ứng dụng

 

Phạm Doãn Tĩnh:

 • Nghiên cứu các thuật toán định vị và tính toán vị trí cho adhoc và sensor network.
 • Nghiên cứu ứng dụng các phương pháp học máy áp dụng cho phân tích dữ liệu trong mạng không dây và triển khai testbed trên Zigbee network.

Phạm Ngọc Nam:

 • Thiết kế hệ nhúng, tính toán cấu hình lại.
 • Multimedia

Phạm Nguyễn Thanh Loan:

 • Thiết kế IC tương tự công suất thấp/cực thấp sử dụng công nghệ CMOS (VCO, ADC, LNA và bộ thu năng lượng sử dụng nguồn vô tuyến)

Tạ Thị Kim Huệ:

 • Coupled Nonlinear Systems: Cellular Neural/ Nonlinear Networks, Complex Networks.
 • Circuit Theory & Designs: Digital processing system, Digital transmission system.
 • Security Communications: Chaos-based Security, Cryptography system

Võ Lê Cường:

 • Thuật toán xử lý ảnh và triển khai trên phần cứng.
 • Kiến trúc, công nghệ cảm biến ảnh CCD và CMOS.
 • Cảm biến thông minh và hệ thống camera thông minh.
 • Kiến trúc VLSI giúp nâng cao hiệu suất  mạch tích hợp.