VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Các đơn vị BM Điện tử & KT máy tính

Cơ Sở Vật Chất

A. Phòng thí nghiệm: Phòng Thí nghiệm điện tử số, kỹ thuật vi xử lý, kỹ thuật điện tử, ngôn ngữ lập trình.

 

Bộ môn Điện tử và kỹ thuật máy tính có 02 phòng thí nghiệm, phục vụ các nội dung như: Thí nghiệm môn học điện tử số, kỹ thuật vi xử lý, kỹ thuật điện tử, ngôn ngữ lập trình. Với đội ngũ cán bộ hướng dẫn thí nghiệm được đào tạo cơ bản và nhiệt tình với công việc, trang thiết bị đang từng bước được đầu tư nâng cấp, các phòng thí nghiệm đã đóng góp tích cực vào việc hướng dẫn thí nghiệm cho số lượng lớn sinh viên các hệ (Đại học chính quy, kỹ sư tài năng, kỹ sư chất lượng cao, đào tạo chương trình tiên tiên, Cao đẳng, tại chức, kỹ sư II với tổng số 4000 lượt sinh viên các hệ/năm).

 

Nhân sự:

 

1.ThS. Vương Lan Nhi, phụ trách phòng thí nghiệm Kỹ thuật điện tử, ngôn ngữ lập trình.

2.ThS. Nguyễn Thanh Hải, phụ trách phòng thí nghiệm Điện tử số và kỹ thuật vi xử lý.

 

1. Thí nghiệm Kỹ thuật điện tử:

 

     Địa chỉ phòng thí nghiệm: C9 - 308

     Nội dung

     Nhằm cung cấp cho sinh viên các hình dung tổng quan về môn học kỹ thuật điện tử. Môn học phục vụ cho sinh viên toàn trường.

 

2. Thí nghiệm ngôn ngữ lập trình:

 

    Địa chỉ phòng thí nghiệm: C9 - 407

    Nội dung

    Nhằm cung cấp cho sinh viên các kỹ năng thực hành về lập trình cơ bản và nâng cao.

 

3. Thí nghiệm Kỹ thuật vi xử lý:

 

     Địa chỉ phòng thí nghiệm: C9 - 407

     Nội dung

     Nhằm cung cấp cho sinh viên các hình dung tổng quan về môn học kỹ thuật vi xử lý. Cách lập trình hợp ngữ cho vi xử lý.

 

4. Thí nghiệm điện tử số:

 

    Địa chỉ phòng thí nghiệm: C9 - 308

    Nội dung

    Nhằm cung cấp cho sinh viên các kỹ năng thực hành cơ bản về kỹ thuật số và các ngôn ngữ mô tả phần cứng.