VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Các đơn vị

Võ Lê Cường

 

Họ và tên: TS. Võ Lê Cường
Địa chỉ nơi làm việc:
Viện Điện tử-Viễn thông, Bộ môn Điện tử và Kỹ thuật máy tính, Phòng 605, Thư viện Điện tử
Website:
Tel:
0938628986

 

Các môn giảng dạy:

 • Thiết kế, tổng hợp IC số và hệ thống số.
 • Thiết kế IC số CMOS.
 • Thiết kế hệ thống số sử dụng VHDL.
 • Điện tử số.
 • Thiết kế hệ thống phần cứng.
 • Thiết kế IC (cao học)
 • Cảm biến hình ảnh và camera số (cao học)

Hướng nghiên cứu:

 • Thuật toán xử lý ảnh và triển khai trên phần cứng.
 • Kiến trúc, công nghệ cảm biến ảnh CCD và CMOS.
 • Cảm biến thông minh và hệ thống camera thông minh.
 • Kiến trúc VLSI giúp nâng cao hiệu suất  mạch tích hợp

Các công trình NC đã công bố

2011

22. ‘Backside Illuminated CCD Operating at 16,000,000 Frames per Second with Sub-ten-photon Sensitivity’. Takeharu G. Etoh, Nguyen H. Dung, Son V.T. Dao, Cuong Vo Le, and Masatoshi Tanakaa, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment (2011).

21. ‘Back-side Illuminated Image Sensor of 16,000,000 fps’. Etoh, T. G., Nguyen, H. D., Dao, V. T. S., Vo, L. C., Tanaka, M., , Journal of The Institure of Image Information and Television Engineers, Vol. 65, No. 3, pp. 349-352, 2011.

20. “A 16 Mfps 165kpixels Backside-Illuminated CCD”. Takeharu G. Etoh, Dung H. Nguyen, Son V. T. Dao, Cuong L. Vo et al., ISSCC (2011).

2010

19. ‘Estimation of Attenuation and Phase Delay in Driving Voltage Waveform of a Digital-noiseless Ultra-high-speed Image Sensor’. V. T. S. Dao, T. G. Etoh, C. Vo Le, H. D. Nguyen, K. Takehara, T. Akino, K. Nishi, International journal of Electrical and Electronics Engineering, Vol. 1, pp. 1-5 (2010).

18. ‘Time-resolved Visualization of Shock-Vortex Systems Emitted From an Open Shock Tube’. Harald Kleine, Cuong Vo Le, Kohsei Takehara, and T. Goji Etoh, Journal of Visualization (2010).

17. ‘Toward 100 Mega-Frames per Second: Design of an Ultimate Ultra-High-Speed Image Sensor’. Dao Vu Truong Son, Takeharu Goji Etoh, Masatoshi Tanaka, Nguyen Hoang Dung, Vo Le Cuong, Kohsei Takehara, Toshiro Akino, Kenji Nishi, Hitoshi Aoki, and Junichi Nakai, Special Issue Image Sensor Journal (2010).

16. ‘Simulation based design for back-side illuminated ultrahigh-speed CCDs’. T. Arai, T. Hayashida, K. Kitamura, J. Yonai, H. Maruyama, N. Ohtsuka, C. Vo Le, T. G. Etoh, H. van Kuijk, Proc. of SPIE (2010).

15. ‘16-Mfps extremely-high-sensitivity video camera’. H. D. Nguyen, T. G. Etoh, V. T. S. Dao, C.Vo-Le, M. Tanaka, Proc. of SPIE, 2010.

2009

14. ‘A Backside-Illuminated Image Sensor with 200000 Pixels Operating at 250000 Frames per online casino Second’. Cuong Vo Le, T. Goji Etoh, Hoang Dung Nguyen, Vu Truong Son Dao, H. Soya, M. Lesser, D. Ouellette, H. van Kuijk, J. Bosiers, and G. Ingram, Special Issue IEEE Trans., Electron Devices (Nov. 2009).

2008

13. ‘Evolution of Ultra-High-Speed CCD Imagers’. T. Goji Etoh, Cuong Vo Le, Yuichi Hashishin, Nao Otsuka, Kohsei Takehara, Hiroshi Ohtake, Tetsuya Hayashida, and Hirotaka Maruyama, Plasma and Fusion Research, Vol. 2, Issue 0, pp. 1021 (2008).

12. ‘Ultra-high-speed Bionanoscope for Cell and Microbe Imaging’. T. Goji Etoh, Cuong Vo Le, Hiroyuki Kawano, Ikuko Ishikawa, Atshushi Miyawaki, Vu Truong Son Dao, Hoang Dung Nguyen, Sayoko Yokoi, Shigeru Yoshida, Hitoshi Nakano, Kohsei Takehara, and Yoshiharu Saito, Proc. of SPIE, Vol. 7126, pp. 712605, 1-11 (2008).

11. ‘Technologies to Develop a Video Camera with the Frame Rate Higher Than 100 Mfps’. Cuong Vo Le, Hoang Dung Nguyen, Vu Truong Son Dao, Kohsei Takehara, T. Goji Etoh, Toshiro Akino, Kenji Nishi, K. Kitamura, T. Arai, and H. Maruyama, Proc. of SPIE, Vol. 7126, pp. 712606, 1-9 (2008).

10. ‘Evaluation of a Backside-illuminated ISIS’. Hoang Dung Nguyen, Cuong Vo Le, Vu Truong Son Dao, Kohsei Takehara, T. Goji Etoh, Y. Kondo, H. Maruno, H. Tominaga, H. Soya, H. van Kuijk, J. Bosiers, W. Klaassens, G. Ingram, S. Shingh, and M. Lesser, Proc. of SPIE, Vol. 7126, pp. 712607, 1-8 (2008).

9. ‘Estimation of Driving Voltage Attenuation of an Ultra-high-speed Image Sensor by Dimensional Analysis’. V. T. S Dao,C. Vo Le, H. D. Nguyen, T. G. Etoh, K. Takehara, T. Akino, K. Nishi, International Journal of Electronics, Circuits and Systems, Vol. 2, pp. 200-205 (2008).

8. ‘A Simulation-based Design of a CCD Image Sensor for a 100-Mfps Video Camera’. Cuong Vo Le, Hoang Dung Nguyen, Vu Truong Son Dao, Kohsei Takehara, T. Goji Etoh, Toshiro Akino, Kenji Nishi, K. Kitamura, T. Arai, H. Maruyama, Proc. Int. Workshop on Advances in Optics, Photonics, Spectroscopy and Applications, pp. 109-114 (2008).

2007

7. ‘Phototriggering system for an ultrahigh-speed video microscopy’. Pavel Karimov, Cuong Vo Le, Kohsei Takehara, Sayoko Yokoi, and Takeharu Goji Etoh, Review of Scientific Instruments, Volume 78, Issue 11, pp. 113702, 1-5 (2007).

6. ‘A Lateral Unified-CBiCMOS Buffer Circuit for Driving 5nF Maximum Load Capacitance per CCD Clock’, Masatoshi Kobayashi, Takashi Hamahata, Toshiro Akino, Kenji Nishi,Cuong Vo Le, Kousei Takehara, T. Goji Etoh, Technical report of IEICE, Vol. 107, No. 103, pp. 19-24 (2007).

5. ‘Toward 100 Mfps: an Innovative Ultra-High-Speed Video Camera’. Cuong Vo Le, Nao Otsuka, Toshiro Akino, Kenji Nishi, Kohsei Takehara, and T. Goji Etoh, ITE Technical Report Vol. 31, No. 3, pp. 1-4 (2007).

4. ‘Design of an Image Sensor for an Ultra-high-speed and Ultra-high-sensitive Video Microscope’. Nao Otsuka, Vo Le Cuong, Pavel Karimov, Kohsei Takehara, and T. Goji Etoh, Proc. of the SPIE, Vol. 6491, pp. 6491, 1-11 (2007).

3. ‘Estimation of Driving Voltage Attenuation of an Ultra-high-speed Image Sensor by Dimensional Analysis’ Vu Truong Son Dao, Cuong Vo Le, Hoang Dung Nguyen, T. Goji Etoh, Kohsei Takehara, Toshiro Akino, Kenji Nishi, Proc. Int. Workshop on Advances in Optics, Photonics, Spectroscopy and Applications, pp. 118-122 (2008).

2. ‘Evaluation of an Image Sensor with Sub-ten-photon Sensitivity and Ultra-high Frame Rate’. Hoang Dung Nguyen,Cuong Vo Le, Vu Truong Son Dao, M. Tanaka, Kohsei Takehara, T. Goji Etoh, Y. Kondo, H. Maruno, H. Tominaga, H. Soya, H. van Kuijk, J. Bosiers, W. Klaassens, G. Ingram, V. P. Singh, and M. Lesser, Proc. Int. Workshop on Advances in Optics, Photonics, Spectroscopy and Applications, pp. 123-128 (2008).

2006

1. ‘Evolution of Ultra-High-Speed CCD Imagers’. T. Goji Etoh, P. Karimov, Vo Le Cuong, T. Okinaka, K. Takehara and Y. Takano, 16th International Toki Conference on Advanced Imaging and Plasma Diagnostics (2006).

Các sách đã xuất bản

 

Học viên cao học đang hướng dẫn

 • Chu Văn Thành (2012-2013). Đề tài: Thiết Kế và Thực Hiện Hệ Thống Thu và Hiển Thị Ảnh Trên Nền FPGA.
 • Nguyễn Tuấn Anh (2012-2013). Đề tài: Thiết Kế và Layout Mạch Tích Hợp Điểm Ảnh APS Cho Camera CMOS.
 • Lê Văn Thủy (2012-2013). Đề tài: Tối ưu hóa mạng vô tuyến Vinaphone 3G tại tỉnh Quảng Trị.

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn

 • Nguyễn Tường Thành (2012-2016). Đề tài: Nghiên cứu cải tiến và nâng cao chất lượng ảnh sử dụng phương pháp phi tuyến.

Các thông tin khác (nếu có)

. Các hướng nghiên cứu cho học viên cao học và nghiên cứu sinh:

(a) Nghiên cứu thuật toán phi tuyến giúp cải thiện chất lượng ảnh. Tối ưu hóa hiệu suất hoạt động các thuật toán trên FPGA/ ASIC.

(b) Nghiên cứu công nghệ và thiết kế cảm biến ảnh CMOS với:

(i)                 tốc độ ghi hình cao,

(ii)               độ nhạy ánh sáng lớn,

(iii)             dải sáng hoạt động lớn và/hoặc

(iv)             nhiễu thấp.

(c) Phát triển hệ thống camera thông minh.

 

2.Nhận sinh viên năm thứ 3, 4 và 5 tham gia nghiên cứu theo hướng điện tử.

 

3. Đề tài nghiên cứu:

- Thiết kế cảm biến APS (Active Pixel Sensor) sử dụng công nghệ CMOS 130 nm.

- Thiết kế cảm biến ảnh CCD tốc độ ghi hình tối đa 40 triệu khung hình trên 1 giây (hợp tác với đại học Kinki và Ritsumekan, Nhật bản).

- Nghiên cứu công nghệ cảm biến hình ảnh có tốc độ nghi hình tối đa 1 tỷ khung hình trên 1 giây (hợp tác với đại học Kinki và Ritsumekan, Nhật bản).

- Phát triển hệ thống camera thông minh.