VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Các đơn vị

Nguyễn Thị Kim Thoa

 

Họ và tên: ThS. Nguyễn Thị Kim Thoa
Địa chỉ nơi làm việc:
Viện Điện tử-Viễn thông, Bộ môn Điện tử và Kỹ thuật máy tính, Phòng 401, nhà C9, Đại học Bách khoa Hà Nội
Website:
Tel:
0988980920

 

Các môn giảng dạy:

-          Kỹ thuật phần mềm ứng dụng

-          Ngôn ngữ lập trình

Hướng nghiên cứu:

-          Xử lý tín hiệu video.

-          Video streaming

-          Mạng nơ ron và ứng dụng

Các công trình NC đã công bố

 

Các sách đã xuất bản

 

Học viên cao học đang hướng dẫn

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn

 

Các thông tin khác (nếu có)