VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Các đơn vị

PGS.TS. Hoàng Mạnh Thắng

 thang1
 •  

♦ Họ và tên: Hoàng Mạnh Thắng

 

♦ Địa chỉ liên hệ: Viện Điện tử-Viễn thông, Bộ môn Điện tử và Kỹ thuật máy tính, Phòng 405-C9, Đại học Bách khoa Hà nội, 1 Đại Cồ Việt, Hà nội

♦ Nơi làm việc: SIPLAB, Phòng 618, Thư Viện Tạ Quang Bửu

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.  

Các môn giảng dạy:
 • ♦ Điện tử số (đại học): Mã lớp trong Edmodo https://edmo.do/j/qj4yye (đây là link cho các lớp Kỳ 20191- Class Code: 9v2zpe)
 • ♦ Kỹ thuật vi xử lý (đại học): Mã lớp trong Edmodo 
 • ♦ Lý thuyết mật mã (đại học): Nội dung, Slides
 • ♦ Mạng neural và ứng dụng (cao học)
 •  
 • *****Sinh viên liên hệ qua email để lấy Slides và sách tham khảo
Hướng nghiên cứu:
 • ♦ Coupled Nonlinear Systems: Synchronization. Cellular Neural/Nonlinear Networks (CNN). Neural Networks. Complex Networks.
 • ♦ Chaotic Communications: CPPM. FM-CSK. FM-DCSK. Chaotic CDMA. Chaotic Laser. Chaos-based Security.
 • ♦ Application of Nonlinear Analysis Methods: Recurrent Plots. State Space Analysis. Lyapunov Exponents. Fractals & Multifractals. Stability. Surrogate. Time Series Analysis.
 • ♦ Circuit Theory & Designs: Microprocessor-based system (µP/MCU/DSP). Digital logic (FPGA/CPLD). Nonlinear circuits (including PLL).
Thành viên
 •  IEEE'07
Các đề tài nghiên cứu
 • Đang thực hiện:
 • ♦ PHƯƠNG PHÁP MẬT MÃ DỮ LIỆU ẢNH DỰA TRÊN HỖN LOẠN VÀ THIẾT KẾ TRÊN PHẦN CỨNG

Học viên đang hướng dẫn:
 • ♦ Cao học: Đang cần tuyển
 • ♦ Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn: (đang cần tuyển)
  • - Hoàng Xuân Thành: Ứng dụng kỹ thuật hỗn loạn trg mật mã ảnh số, 2015-2019.
 • - Đoàn Thị Quế: An ninh trong mạng WNS, 2015-2019.
 • - Bùi Hải Phong: Tìm kiếm và nhận dạng các ký hiệu và biểu thức toàn trong tài liệu khoa học.
Các thông tin khác (nếu có) Nhận sinh viên năm cuối/học viên/nghiên cứu sinh làm về:
 • ♦ Nghiên cứu phát triển ứng dụng trong lĩnh vực điện tử, thông tin và truyền thông (thiết kế và chế tạo)
 • ♦ Nghiên cứu khoa học cơ bản trong lĩnh vực lý thuyết phi tuyến tính và ứng dụng trong lĩnh vực điện tử, thông tin và truyền thông
Các công trình NC đã công bố: Xem citation tại @scholargoogle @Scopus

On Media:

4D/5D cinema Design: Made in Vietnam

Xem tại http://www.youtube.com/watch?v=oc5i3ozcvos

 

 Sáng chế:

  

 • ♦ Hệ thống và phương pháp điều chế và giải điều chế vị trí xung-biên độ xung hỗn loạn trong truyền thông băng siêu rộng (UWB) - (Số: 14737)

Sách/Chương Sách:

  

  1. V.-T., Vaidyanathan, S., Volos, C.K., Azar, At.T, Hoang, T.M. and Yem, V.V (2017). A Three–Dimensional No–Equilibrium Chaotic System: Analysis, Synchronization and Its Fractional Order Form, in Fractional order control and synchronization of chaotic systemsSpringer International Publishing, ISBN: 978-3-319-50248-9, pp. 449-470
  2. Pham, V.-T., Vaidyanathan, S., Volos, C.K., Hoang, T.M. and Yem, V.V. (2016). Dynamics, Synchronization and SPICE Implementation of a Memristive System with Hidden Hyperchaotic Attractor,Advances in Chaos Theory and Intelligent Control, Studies in Fuzziness and Soft Computing, Springer-Verlag, Germany, ISBN: 978-3-319-30338-3, pp.35-52.
  3. Hoang, T.M. (2011) Recent progress in synchronization of multiple time delay systems. In Debeljkovic, D. (Ed.),  Time-delay Systems, InTech, ISBN: 978-953-307-559-4. (pp. 181-210, pdf)
  4. Hoang, T.M.Yem, V.V. & Dung, N.T. (eds.) (2011) Ứng dụng động học phi tuyến và hỗn loạn trong truyền thông. Nhà xuất bản Bách khoa, ISBN: 9786049110214. (in Vietnamese) [Application of nonlinearity and chaos in communications, Bach Khoa Publishing House]

 

Các bài báo đăng tải trong 2 năm gần đây:

 

[1] Hue, T.T.K, Hoang, T.M., Braeken, A., Steenhaut, K. (to appear, 2018). Key-Dependent Permutation Layer Based on Two Dimensional Discretised Chaotic Maps for Lightweight Block Ciphers, International Journal of Internet Technologyand Secured Transactions.

[2] Que, D.T., Thai, N.T., Quyen, N.X., Thang, H.M. (2017).Evaluation of Bit-error-rate performance for DCSK system over land mobile satellite channel, The University of Danang, Journal of Science and Technology,4 (11), pp. 50-54. 

[3] Tahir, F.R., Abdul-Hassan, K.M., Abdullah, M.A., Pham, V.T., Hoang, T.M., Wang X. (2017). Analysis and Stabilization of Chaos in Permanent Magnet DC Motor Driver. International Journal of Bifurcation and Chaos, vol. 27, pp. 1750173

[4] Hoang, T.M., Thanh, H.X. (2018). Cryptanalysis and security improvement for a symmetric color image encryptionInternational Journal for Light and Electron Optics (Optik), vol. 155, pp. 366–383.

[5] Que, D.T., Quyen, N.X., Hoang, T.M. (2017). Discrete-time Modeling and Numerical Evaluation of BER Performance for a BPSK-based DCSK-Walsh Coding Communication System over Multipath Rayleigh Fading Channels. Journal of Science and Technology (published by 7 technical universities in Vietnam), vol. 120, pp. 099-103.

[6] Son, D.T., Hoang, T.M. (2017) An endpoint detection technique for voice and nonvoice recognition. Journal of Science and Technology (published by 7 technical universities in Vietnam), vol. 115, pp. 45-50.

[7] Thanh, H.X., Hoang, T.M. (2017). Cryptanalysis of a Symmetric Color Image Encryption with One-round Encryption, ASEAN Engineering Journal, 5 (1). (Part A: CIE, EEE, EneE & ME/ManuE), pp. 34-55.

[8] Hue, T.T.K., Hoang, T.M. (2017). Complexity and properties of a multidimensional Cat-Hadamard map for pseudo random number generation. Physical Journal Special Topics, vol.226, issue 10, pp. 2263-2280.

[9] Hue, T.T.K., Hoang, T.M., Braeken, A., Steenhaut, K. (2017). On constructions of Key-dependent Maximum Distance Separable (MDS) matrices based on Cat matrices, International Journal for Light and Electron Optics (Optik), vol. 131, pp. 454-466.

[10] Phong, BH., Hoang, TM. Le, TL., Aizawa, A., Mathematical Variable Detection in PDF Scientific Documents, 11th Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems (ACIIDS 2019), 8-11 April 2019, Yogyakarta, Indonesia, pp. 694-706.

[11] Phong, BH., Hoang, TM. Le, TL., Mathematical Variable Detection based on Convolutional Neural Network and Support Vector Machine,2019 2nd International Conference on Multimedia Analysis and Pattern Recognition (MAPR), Ho Chi Minh City, May 9-10, 2019, pp. 1-5.

[13] Hue, T.T.K., Hoang, T.M.Thanh, H.X., A.,Bit Plane Decomposing Image Encryption Based on Discrete Cat-Hadamard map, 2018 IEEE Seventh International Conference on Communications and Electronics (IEEE ICCE 2018), 18-20 July, 2018, (pp.)

[13] Giang, N.V., Hoang, T.M., Thanh, H.X., Hue, T.T.K, An Approach for Image Analysis Using Complex Network, 2018 IEEE Seventh International Conference on Communications and Electronics (IEEE ICCE 2018), 18-20 July, 2018,326 - 331).

[14] Hue, T.T.K, Hoang, T.M., Braeken, A., (2017). Lightweight Signcryption Scheme Based on Discrete Chebyshev Maps, The 12th International Conference for Internet Technology and Secured Transactions (ICITST-2017), University of Cambridge, UK, 11-14 December 2017, (pp. 43-47).

[15] Phong, B.H., Hoang, T.M., Le, T-L. (2017). A New method for Displayed Mathematical Expression Detection Based on FFT and SVM. The 4nd Conference on Information and Computer Science (NICS 2017), Hanoi-Vietnam, 24-25 Nov. 2017, (pp. 90-95).