VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Các đơn vị

PGS.TS. Hoàng Mạnh Thắng

 thang1
 •  

♦ Họ và tên: Hoàng Mạnh Thắng

 

♦ Địa chỉ liên hệ: Viện Điện tử-Viễn thông, Bộ môn Điện tử và Kỹ thuật máy tính, Phòng 405-C9, Đại học Bách khoa Hà nội, 1 Đại Cồ Việt, Hà nội

♦ Nơi làm việc: SIPLAB, Phòng 618, Thư Viện Tạ Quang Bửu

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.  

Các môn giảng dạy:
 • ♦ Điện tử số (đại học): Mã lớp trong Edmodo 4ea9d6
 • ♦ Kỹ thuật vi xử lý (đại học): Mã lớp trong Edmodo 6y4fgq
 • ♦ Lý thuyết mật mã (đại học): Nội dung, Slides
 • ♦ Mạng neural và ứng dụng (cao học)
 •  
 • *****Sinh viên liên hệ qua email để lấy Slides và sách tham khảo
Hướng nghiên cứu:
 • ♦ Coupled Nonlinear Systems: Synchronization. Cellular Neural/Nonlinear Networks (CNN). Neural Networks. Complex Networks.
 • ♦ Chaotic Communications: CPPM. FM-CSK. FM-DCSK. Chaotic CDMA. Chaotic Laser. Chaos-based Security.
 • ♦ Application of Nonlinear Analysis Methods: Recurrent Plots. State Space Analysis. Lyapunov Exponents. Fractals & Multifractals. Stability. Surrogate. Time Series Analysis.
 • ♦ Circuit Theory & Designs: Microprocessor-based system (µP/MCU/DSP). Digital logic (FPGA/CPLD). Nonlinear circuits (including PLL).
Thành viên
 •  IEEE'07
Các đề tài nghiên cứu
 • Đang thực hiện:

♦ Nghiên cứu phương pháp nâng cao bảo mật trong truyền tin sử dụng kỹ thuật hỗn loạn (2014-2016) - tài trợ bởi NAFOSTED

 • Đã hoàn thành:
 • ♦ Nghiên cứu các mô hình và cơ chế đồng bộ của các hệ thống hỗn loạn đa trễ và ứng dụng vào truyền thông (2010-2012) - tài trợ bởi NAFOSTED
 • ♦ Nghiên cứu thiết kế và chế tạo bộ điều chế/giải điều chế tín hiệu băng thông siêu rộng sử dụng kỹ thuật hỗn loạn (Chaotic UWB) (2009-2011) - Đề tài độc lập cấp Nhà nước
 • ♦ Thiết kế và chế tạo thiết bị phát hiện chuyển động được kết nối theo mô hình vòng (2009-2010)- Bộ GD-ĐT
Học viên đang hướng dẫn:
 • ♦ Cao học: Đang cần tuyển
 • ♦ Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn:
  • - Hoàng Xuân Thành: Ứng dụng kỹ thuật hỗn loạn trg mật mã ảnh số, 2015-2019.
 • - Đoàn Thị Quế: An ninh trong mạng WNS, 2015-2019.
 • - Bùi Hải Phong: Tìm kiếm và nhận dạng các ký hiệu và biểu thức toàn trong tài liệu khoa học.
Các thông tin khác (nếu có) Nhận sinh viên năm cuối/học viên/nghiên cứu sinh làm về:
 • ♦ Nghiên cứu phát triển ứng dụng trong lĩnh vực điện tử, thông tin và truyền thông (thiết kế và chế tạo)
 • ♦ Nghiên cứu khoa học cơ bản trong lĩnh vực lý thuyết phi tuyến tính và ứng dụng trong lĩnh vực điện tử, thông tin và truyền thông
Các công trình NC đã công bố: Xem citation tại @scholargoogle @Scopus

On Media:

4D/5D cinema Design: Made in Vietnam

Xem tại http://www.youtube.com/watch?v=oc5i3ozcvos

 

 Sáng chế:

  

 • ♦ Hệ thống và phương pháp điều chế và giải điều chế vị trí xung-biên độ xung hỗn loạn trong truyền thông băng siêu rộng (UWB) - (Số: 14737)

Sách/Chương Sách:

  

  1. V.-T., Vaidyanathan, S., Volos, C.K., Azar, At.T, Hoang, T.M. and Yem, V.V (2017). A Three–Dimensional No–Equilibrium Chaotic System: Analysis, Synchronization and Its Fractional Order Form, in Fractional order control and synchronization of chaotic systemsSpringer International Publishing, ISBN: 978-3-319-50248-9, pp. 449-470
  2. Pham, V.-T., Vaidyanathan, S., Volos, C.K., Hoang, T.M. and Yem, V.V. (2016). Dynamics, Synchronization and SPICE Implementation of a Memristive System with Hidden Hyperchaotic Attractor,Advances in Chaos Theory and Intelligent Control, Studies in Fuzziness and Soft Computing, Springer-Verlag, Germany, ISBN: 978-3-319-30338-3, pp.35-52.
  3. Hoang, T.M. (2011) Recent progress in synchronization of multiple time delay systems. In Debeljkovic, D. (Ed.),  Time-delay Systems, InTech, ISBN: 978-953-307-559-4. (pp. 181-210, pdf)
  4. Hoang, T.M.Yem, V.V. & Dung, N.T. (eds.) (2011) Ứng dụng động học phi tuyến và hỗn loạn trong truyền thông. Nhà xuất bản Bách khoa, ISBN: 9786049110214. (in Vietnamese) [Application of nonlinearity and chaos in communications, Bach Khoa Publishing House]

 

Các bài báo đăng tải gần đây:

 

  1. Que, D.T., Quyen, N.X., Hoang, T.M. (accepted). Discrete-time Modeling and Numerical Evaluation of BER Performance for A BPSK-based DCSK-Walsh Coding Communication System over Multipath Rayleigh Fading Channels. Journal of Science and Technology (published by 7 technical universities in Vietnam)
  2. Son D.T. , Hoang, T.M. (accepted). An endpoint detection technique for voice and nonvoice recognition. Journal of Science and Technology (published by 7 technical universities in Vietnam)
  3. Hue, T.T.K., Hoang, T.M. (2017). Complexity and properties of a multidimensional Cat-Hadamard map for pseudo random number generation. Physical Journal Special Topics, vol.2017, pp. 1-18.
  4. Hue, T.T.K., Hoang, T.M., Braeken, A., Steenhaut, K. (2017). On constructions of Key-dependent Maximum Distance Separable (MDS) matrices based on Cat matrices, Optik, vol. 131, pp. 454-466.
  5. Hoang, T.M., Palit, S.K., Mukherjee, S., Banerjee S. (2016). Synchronization and secure communication in time delayed semiconductor laser systems. Optik, vol. 127 (22), pp. 10930-10947.
  6. Son, D.T., Mukherjee, S., Hoang, T.M., Banerjee, S. (2016). Recognition of speech signals using recurrence nonlinear dynamics. Journal of Science and Technology (published by 7 technical universities in Vietnam), vol. 113, pp.70-75.
  7. Thai Nam Son, Nguyen Tien Dung, Hoang Manh Thang, Nguyen Minh Dung (2016). Utilization of fractal compression approach for intra prediction in H.264 standard. Journal of Science and Technology (published by 7 technical universities in Vietnam), vol. 113.
  8. Hue, T.T.K, Hoang, T.M., Braeken, A., Steenhaut K. (2016). Design of the chaos-based diffusion layer for Lightweight block cipher. Journal of Science and Technology (established by 7 technical universities in Vietnam), vol. 113, pp. 86-92.
  9. Pham, V.-T., Vaidyanathan, S., Volos, C.K., Jafari, S., Kuznetsov, N.V., Hoang, T.M. (2016). A novel memristive time–delay chaotic system without equilibrium points. Physical Journal Special Topics225, pp. 127136
  10. Dang, T.S., Palit, S.K., Mukherjee, S., Hoang, T.M., Banerjee, S. (2016). Complexity and Synchronization in Stochastic chaotic systems. Physical Journal Special Topics 225, 159170
  11. Truong, N., de Souza-Daw, T., Ross, R., Dzung, N. T., & Hoang, T.M. (2015). Self-healing memory hardware architecture on field programmable gate array. ASEAN Engineering Journal, 5 (1). (CIE, EEE, EneE & ME/ManuE), pp. 39-55.
  12. Hoang, T.M., Quang, H. N., de Souza-Daw, T., Ngoc, L. H., & Dzung, N. T. (2015). Low cost FPGA remote laboratory: A south-east asia implementation. ASEAN Engineering Journal, 5 (1). (CIE, EEE, EneE & ME/ManuE), pp. 56-76.