VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Các đơn vị

Danh Sách CỰU Cán bộ Giảng Viên Bộ môn KTĐT

 

 TS Bùi Việt Khôi

Đã chuyển tới Bộ Khoa học Công nghệ

Hiện tại là Tham tán, Trưởng bộ phận Khoa học & Công nghệ tại Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản

 

 PGS.TS. Phạm Ngọc Nam

 

Đã chuyển tới VinGroup, giữ vai trò Giám đốc dự án VinUni.