VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Các đơn vị BM Điện tử & KT máy tính

Danh Sách cán bộ Giảng Viên Bộ môn KTĐT

 

PGS.TS Nguyễn Văn Khang

Địa chỉ nơi làm việc:

Bộ môn Điện tử và KT Máy tính, Viện Điện tử - Viễn thông, Đại học Bách Khoa Hà Nội

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Tel: (04) 38692242 Mobile: 0913219088

Fax: (04) 38692241

TS Phạm Doãn Tĩnh

Trưởng Bộ môn

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 406 nhà C9 ĐHBK HN, số 1 Đại Cồ Việt

Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Tel: 0904125908

 

PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng

Chủ tịch Công Đoàn viện
Cán bộ giảng dạy

Địa chỉ nơi làm việc:

- Viện Điện tử-Viễn thông, Bộ môn Điện tử và Kỹ thuật máy tính, Phòng 401 - C9, ĐHBK Hà Nội

- Trung tâm đảm bảo chất lượng, C2-102, ĐHBK Hà Nội

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ; Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Tel: 3 8 69 2242/ 3 6 23 0930

Fax: 3 8 69 22 41

NguyenThanhBinh

TS Nguyễn Thanh Bình

Cán bộ giảng dạy

Địa chỉ nơi làm việc: Viện Điện tử-Viễn thông, Bộ môn Điện tử và Kỹ thuật máy tính, Phòng 401 - C9, ĐHBK Hà Nội

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Tel: 0904790531

TS Nguyễn Đức Minh

Cán bộ giảng dạy

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 409 - C9 Đại Học Bách Khoa Hà Nội

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Tel: 84 4 38692242

Fax: 84 4 38692241

TS Nguyễn Thi Kim Thoa

Cán bộ giảng dạy

Địa chỉ nơi làm việc: Viện Điện tử-Viễn thông, Bộ môn Điện tử và Kỹ thuật máy tính, Phòng 401, nhà C9, Đại học Bách khoa Hà Nội

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Tel: 0988980920

Ths Vương Lan Nhi

Cán bộ giảng dạy

Địa chỉ nơi làm việc: Viện Điện tử-Viễn thông, Bộ môn Điện tử và Kỹ thuật máy tính, Phòng 308 nhà C9

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Tel: 3 8 69 22 42

Ths Nguyễn Thanh Hải

Cán bộ giảng dạy

Địa chỉ nơi làm việc: Viện Điện tử-Viễn thông, Bộ môn Điện tử và Kỹ thuật máy tính, Phòng 308 nhà C9, ĐHBK Hà Nội.

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Tel: 3 8 69 22 42

thang1

PGS.TS. Hoàng Mạnh Thắng

Cán bộ giảng dạy

Địa chỉ nơi làm việc: Viện Điện tử Viễn thông, Bộ môn Điện tử và Kỹ thuật máy tính, Phòng 405-C9, ĐHBK Hà Nội

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Tel: 098 880 294 

Fax.: (04) 3869 2241

TS Nguyễn Hoàng Dũng

Cán bộ giảng dạy

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 406 nhà C9 ĐHBK HN, số 1 Đại Cồ Việt

nbso online casino reviews font-size: 10pt;">Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Tel: 0422423299

 

 

 

TS Phạm Nguyễn Thanh Loan

Phó trưởng Bộ môn

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 618, Tòa nhà thư viện điện tử Tạ Quang Bửu, 1 Đại Cồ Việt, Hà Nội

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Tel: 0983205761

 

Ths Nguyễn Quang Minh

Cán bộ giảng dạy

Địa chỉ nơi làm việc: Viện Điện tử Viễn thông, Bộ môn Điện tử và Kỹ thuật máy tính, Phòng 406 nhà C9, ĐHBK Hà Nội

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Tel: 0926816659

TS Tạ Thi Kim Huệ

Cán bộ giảng dạy

Địa chỉ nơi làm việc: C9-406, Số 1 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Tel: 0906293191

 

Ths Nguyễn Thị Huyền Trang

Cán bộ giảng dạy (Đang ở nước ngoài)

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 406, nhà C9, Đại học Bách khoa Hà Nội

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Tel: 0906111183

 

TS Võ Lê Cường

Cán bộ giảng dạy

Địa chỉ nơi làm việc: Viện Điện tử-Viễn thông, Bộ môn Điện tử và Kỹ thuật máy tính, Phòng 605, Thư viện Điện tử

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Tel: 0938628986

 

Ths Vũ Song Tùng

Cán bộ giảng dạy

Địa chỉ nơi làm việc: Viện Điện tử-Viễn thông, Bộ môn Điện tử và Kỹ thuật máy tính, Phòng 406 - C9, ĐHBK Hà Nội

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Tel: 3 8 69 22 42

Fax: 3 8 69 22 41

 

TS. Ngô Vũ Đức

Cán bộ giảng dạy

Địa chỉ nơi làm việc: Viện Điện tử-Viễn thông, Bộ môn Điện tử và Kỹ thuật máy tính, Phòng 406 - C9, ĐHBK Hà Nội

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Tel: 0919290975

 

 Han Huy Dung

TS. Hàn Huy Dũng

Phó trưởng Bộ môn

Địa chỉ nơi làm việc: Viện Điện tử-Viễn thông, Bộ môn Điện tử và Kỹ thuật máy tính, Phòng 406 - C9, ĐHBK Hà Nội

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Tel: +84-98-896-8338 

 

 

TS. Lê Dũng

Cán bộ giảng dạy

Địa chỉ nơi làm việc: Viện Điện tử-Viễn thông, Bộ môn Điện tử và Kỹ thuật máy tính, Phòng 406 - C9, ĐHBK Hà Nội

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Tel: (+84) 24 38692242  hoặc  (+84) 24 38694957

 

Các cựu cán bộ