VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Các đơn vị

Hán Trọng Thanh

TS. Hán Trọng Thanh

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 405/412 nhà C9, số 1 Đại Cồ Việt, ĐHBK Hà Nội

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

   Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Tel: (+84) 3 8692242

Fax: (+84) 3 8692241

Các môn giảng dạy:

-          Hệ thống vô tuyến

-          Đo lường điện tử

-          Kỹ thuật định vị dẫn đường điện tử

-          Đo lường tự động điều khiển

-          Điện – điện tử trên máy bay

Hướng nghiên cứu:

-           Kỹ thuật định vị trong thông tin vô tuyến

-          Kỹ thuật Vô tuyến điều khiển bằng phần mềm

Các công trình NC đã công bố:

National Conferences

Ha Duyen Trung, N.V. Duc, D.T. Tuan,  and H.T. Thanh, “A study on underwater communication systems,” in Proceeding of 2009 Workshop on Communications and Navigations for the Development of Vietnam’s Marine Economy (Rev/ComNaVi-09), Hai Phong, Vietnam, Oct. 2009.

 

Nguyễn Anh Quang, Hán Trọng Thanh, Vũ Văn Yêm, “Ước lượng và bù jitter trong hê thng thông tin số ứng dng công nghSDR” , Hội thảo  toàn quốc về Điện tử - Truyền thông – An toàn thông tin, ATC/REV-2012.

Các sách đã xuất bản:

-          Đỗ Trọng Tuấn, Hán Trọng Thanh, Hà Duyên Trung, Phương Xuân Quang, Phạm Văn Tuân, Kỹ thuật Radar và định vị bằng vệ tinh, Nxb Bách Khoa-Hà Nội, ISBN: 9786049111341, 2012, 180 trang.

-          Phạm Văn Tuân, Hán Trọng Thanh, Đỗ Quang Ngọc, Phạm Văn Biên, "Kỹ thuật Đo lường tự động điều khiển", NXB Bách Khoa,2008.

Học viên cao học đang hướng dẫn:

N-A

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn:

N-A

Các thông tin khác (nếu có)

  N-A