VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Các đơn vị BM Kỹ thuật Thông tin

Danh sách cán bộ Bộ môn Kỹ thuật thông tin

 

 

 

TS. Nguyễn Xuân Dũng (Dr. Nguyen Xuan Dung)

 

Trưởng bộ môn (Head of Department of Communications Engineering)

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 412- nhà C9

 

 

Phó Viện trưởng Viện Điện tử - Viễn thông

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 405 - nhà C9

 

Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

 

 

 

37872834 10156024526953541 3166393827850190848 n

 

 

PGS.TS. Trương Thu Hương (Assoc.Prof. Truong Thu Huong)

 

Phó trưởng Bộ môn (Deputy Head of Department of Communications Engineering)

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 412-C9

 

Phó Giám Đốc chương trình Elitech (Đào tạo tinh hoa của trường ĐHBK Hà nội)

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 202 - Nhà D6

 

 

Email: huong.truongthu@hust.edu.vn

 

file-5

 

TS. Phạm Văn Tiến (Dr. Pham Van Tien)

 

Phó trưởng bộ môn (Head of Department of Communications Engineering)

 

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 412-C9

 

Email: tien.phamvan1@hust.edu.vn

 

 

 

 

PGS.TS Nguyễn Hữu Thanh (Assoc. Prof. Nguyen Huu Thanh)

 

Viện trưởng Viện Điện tử - Viễn thông

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 405-C9

 

Giám đốc chương trình Elitech (Đào tạo tinh hoa của trường ĐHBK Hà nội)

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 202 - Nhà D6

 

Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

 

PGS.TS Nguyễn Văn Đức (Assoc. Prof. Nguyen Van Duc)

 

 

Cán bộ giảng dạy

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 412-C9

 

 

Giám đốc trung tâm ngôn ngữ và trao đổi văn hóa

Địa chỉ nơi làm việc: Trung tâm VDZ

 

Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

  

PGS.TS. Nguyễn Tài Hưng (Assoc. Prof. Nguyen Tai Hung)

 

 

Cán bộ giảng dạy

 

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 412-C9

 

 

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

 

TS. Nguyễn Quốc Khương (Dr. Nguyen Quoc Khuong)

 

Cán bộ giảng dạy

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 412-C9

Email: khuong.nguyenquoc@hust.edu.vn

887079 4525638305141 1369969475 o

 

TS. Nguyễn Thu Nga (Dr. Nguyen Thu Nga)

 

Cán bộ giảng dạy

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 412-C9

 

Email: nga.nguyenthu1@hust.edu.vn

 

TS. Trần Thị Ngọc Lan (Dr. Tran Thi Ngoc Lan)

 

Cán bộ giảng dạy

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 412-C9

 

Email: lan.tranthingoc@hust.edu.vn

 

TS. Trần Quang Vinh (Dr. Tran Quang Vinh)

 

Cán bộ giảng dạy

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 412-C9

 

Email: vinh.tranquang1@hust.edu.vn

 

ThS.Trần Hải Nam 

 

Cán bộ thí nghiệm

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 412-C9

 

Email: nam.tranhai@hust.edu.vn

 

Th.S. Lê Văn Nam

 

Cán bộ thí nghiệm

Trưởng công đoàn Bộ môn

 

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 412-C9

Email: nam.levan@hust.edu.vn

 

ThS.NCS Trần Ngọc Tuấn

 

Cán bộ thí nghiệm

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 412-C9

 

Email: tuan.tranngoc@hust.edu.vn

 

ThS. Nguyễn Tiến Dũng

 

Cán bộ giảng dạy

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 412-C9

 

Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

 

KS. Vũ Hồng Ngọc

Cán bộ thí nghiệm

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 412-C9

Email: ngoc.vuhong@hust..edu.vn

 

 

 Các cán bộ về hưu:

 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Trung

PGS.TS. Phạm Minh Hà

GVC. Phạm Văn Tuân

GVC. Nguyễn Tiến Quyết

GVC. Nguyễn Văn Thắng