VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Các đơn vị BM Kỹ thuật Thông tin

Hợp tác

- Hợp tác với các doanh nghiệp (VNPT, Panasonic, Samsung…)

Đại học Tổng hợp Hannover (CHLB Đức)

Viện Nghiên cứu Fraunhofer FOKUS (CHLB Đức)

Đại học Wuerzburg (CHLB Đức)

Trung tâm nghiên cứu truyền thông không dây Torino Wireless (Italia)

Đại học Tổng hợp Trento (Italia)

- Đại học Liverpool (Anh Quốc)

Phòng nghiên cứu thông tin di động Học viện công nghệ Tokyo (Nhật Bản)