VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Các đơn vị BM Kỹ thuật Thông tin

Sách xuất bản

1. Cheng-Xiang Wang, Nguyễn Văn Đức: Các Bài Tập Matlab về Thông Tin Vô Tuyến, (Matlab Exercises for Wireless Communications), Trong tuyển tập "Kỹ Thuật Thông Tin Số ", tập 1, nhà xuất bản Khoa Học Kỹ Thuật, Tháng 12, Năm 2004. In English.

2. Phạm Công Hùng, Nguyễn Hoàng Hải, Tạ Vũ Hằng, Vũ Minh Tú, Đỗ Trọng Tuấn, Vũ Đức Thọ, Nguyễn Văn Đức: Thông Tin Di Động, Sách giáo trình trường ĐHBK-HN,  nhà xuất bản Khoa Học Kỹ Thuật, Năm 2006.

3. Nguyễn Văn Đức: Lý Thuyết về Kênh Vô Tuyến, Trong tuyển tập "Kỹ Thuật Thông Tin Số ", tập 3, nhà xuất bản Khoa Học Kỹ Thuật, Năm 2006.

4. Nguyễn Văn Đức: Lý Thuyết Và Các Ứng Dụng Của Kỹ Thuật OFDM, Trong tuyển tập "Kỹ Thuật Thông Tin Số ", tập 2, nhà xuất bản Khoa Học Kỹ Thuật, Năm 2006.

5. Nguyễn Văn Đức, Vũ Văn Yêm, Đào Ngọc Chiến, Nguyễn Quốc Khương, Nguyễn Trung Kiên: Thông Tin Vô Tuyến (Radio Communications), Trong tuyển tập "Kỹ Thuật Thông Tin Số ", tập 4, nhà xuất bản Khoa Học Kỹ Thuật, Năm 2007.

6. Phạm Văn Tuân, Hán Trọng Thanh, Đỗ Quang Ngọc, Phạm Văn Biên, "Kỹ thuật Đo lường tự động điều khiển", NXB Bách Khoa, 2008.

7. Đỗ Trọng Tuấn, Hán Trọng Thanh, Hà Duyên Trung, Phương Xuân Quang, Phạm Văn Tuân, "Kỹ thuật Radar và định vị bằng vệ tinh", Nxb Bách Khoa-Hà Nội, ISBN: 9786049111341, 2012, 180 trang.