VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Các đơn vị

TS. Trần Quang Vinh

 

TS. Trần Quang Vinh

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 412 nhà C9, số 1 Đại Cồ Việt, ĐHBK Hà Nội

Email: - vinhtq (at) hust.edu.vn

          - m706501 (at) shibaura-it.ac.jp

Website: http://www.minet.se.shibaura-it.ac.jp/~vinhtq/ 

 

Tel: (84) (4) 38692242

Fax: (84) (4) 38692241

Các môn giảng dạy:

-          Mạng máy tính

-          Kỹ thuật mạng nâng cao

-          Mạng băng rộng

Hướng nghiên cứu:

-           Mạng cảm biến không dây - WSN

-          Mạng tùy biến di động – MANET

-          Mạng ngang hàng - P2P

Các công trình NC đã công bố:

 

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=jsZ43fEAAAAJ

 

Các sách đã xuất bản:

  N-A

Học viên cao học đang hướng dẫn:

-     1. Nguyễn Tuấn Anh, Nghiên cứu mạng viễn thông thế hệ mới (NGN) và giải pháp của Alcatel-Lucent.

       2.Phạm Văn Kiện, Nghiên cứu và mô phỏng các giao thức định tuyến trong mạng cảm biến không dây, tốt nghiệp 11/2012.

      3. Vũ Ngọc Thái, Thiết kế hệ thống hướng dẫn du lịch di động dựa trên RFIDs và mạng cảm biến không dây, tốt nghiệp 11/2012

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn:

N-A

Các thông tin khác (nếu có)

Đang cần một số NCS, cao học làm về các đề tài sau:

-          Thiết kế và phát triển các thuật toán phát hiện và theo dõi mục tiêu thời gian thực trong mạng cảm biến không dây (Research and development real-time energy-efficient target tracking algorithms for WSN)

-          Thiết kế thuật toán định tuyến cho mạng cảm biến không dây trong các điều kiện thách thức (Routing protocol for WSN in challenge conditions)

-          Giao thức mạng ngang hàng cho các thiết bị cầm tay (Peer-to-peer for handheld devices)

-          Thiết kế hệ thống định vị sử dụng WiFi cho các thiết bị di động cầm tay (WiFi positioning system for mobile applications)

-          Các giao thức và kỹ thuật quản lý mạng cảm biến không dây (Wireless Sensor Network Managements - Protocols and Technologies).

-          Kỹ thuật mã mạng trong mạng cảm biến không dây (Network coding for wireless sensor network).